Hvem er CHC?

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) skaber vækst hos virksomheder, der arbejder med teknologiløsninger på fremtidens sundhedsudfordringer. Det gør vi ved at hjælpe kommuner og regioner med adgang til de nyeste og bedste løsninger på sundhedsområdet.  

 CHC's indsats sikrer, at virksomhederne skaber markedsparate løsninger, der højner kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet og dermed opnår gode afsætningsmuligheder - først i Danmark og derefter globalt.  

Læs mere om os