Copenhagen Healthtech Solution

Strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet.

I projektet får 30 sundhedsteknologiske SMV’er støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services. Aktiviteterne i projektet gennemføres i et samarbejde mellem Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Center for Health Technology (CACHET), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU SUND) og Copenhagen Business School (CBS) samt med offentlige testmiljøer.

Stor efterspørgsel fra virksomheder 

Projektet, der blev igangsat i september 2016, har haft stor succes med at rekruttere sundhedsteknologiske virksomheder til at indgå i innovationsforløb med videninstitutioner og testmiljøer. Der har været stor efterspørgsel fra virksomheder i Regionen og programmet er hurtigt blevet fyldt. Der er til dags dato igangsat 24 innovationsforløb, mens 5 forløb er planlagt med opstart i efteråret 2018. 

De virksomheder, der allerede har indgået i innovationsforløb med forskere og testmiljøer har sat stor pris på samarbejdet, der har givet dem mulighed for at fokusere på et vigtigt område i deres forretning, som de ikke selv har haft ressourcerne til. Ligeledes har virksomhederne værdsat muligheden for at komme i kontakt med relevante forskere, da flere af virksomhederne har oplevet vanskeligheder ved dette.

Det har været altafgørende ift. at sikre at forskeren havde økonomisk incitament til at gå helhjertet ind i samarbejdet at vi fik finansieret timer hos ham. Det har skabt arbejdsro og gjort det muligt for os at få en fod indenfor forskningsverdenen, som det havde været meget svært at få i samme grad på anden vis.

separator- Citat fra virksomhed fra midtvejsevaluering af CHS projektet

De forskere, der har deltaget i projektet har ligeledes værdsat muligheden for at samarbejde med erfarne praktikere i virksomhederne, der har ledt til både publikationer, netværk og afprøvning af forskning i praksis.

Samarbejdet giver mulighed for at samarbejde med praktikere/professionelle, hvilket er meget nyttigt for forskningsfeltet.

separator- Citat fra forsker fra midtvejsevaluering af CHS projektet

Partnere og finansiering

Innovationsforløbet tilbydes af Copenhagen Healthtech Cluster i samarbejde med DTU, KU SUND og CBS fra 2016 til 2019 

Projektet har et samlet budget på 28 mio. DKK hvoraf EU Regionalfond har medfinansieret projektet med 14 mio. DKK og Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret 7 mio. DKK.

Grundet den store efterspørgsel fra sundhedsteknologiske SMV’er i Regionen har Copenhagen Healthtech Cluster har ansøgt Vækstforum Hovedstaden om bevilling til at videreføre projektets aktiviteter. Gennem en forlængelse af projektperioden, vil endnu flere SMV’er få muligheden for at indgå i innovationsforløb, der tilfører virksomheden forsknings- og praksisbaseret viden. Denne viden vil bidrage til at udvikle endnu flere virksomheden og derigennem, til udviklingen af nye produkter og services. 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Project Manager Mette Skou på msk@copcap.com.

Læs om to af de virksomheder der har været igennem – og har afsluttet forløbet nedenfor: 

Miiskin case

Drugstars case