Partnerskabet

Copenhagen Healthtech Cluster har taget initiativ til Data Redder Liv-indsatsen med deltagelse fra mere end 25 offentlige og private partnere.

Data Redder Liv web header 
Danske sundhedsdata gemmer på viden, som kan give sundhedsprofessionelle, forskere og erhvervsliv bedre indblik i sygdom og behandling. Sammen er vi ved at kortlægge, hvordan adgang til og anvendelse af sundhedsdata inden for den eksisterende lovgivning kan gøres bedre til gavn for patienter, borgere og samfund. Samtidig arbejder vi for at opretholde en høj sikkerhed omkring al data.

Formål

Formålet med Data Redder Liv er at udbrede kendskabet til, hvor og hvordan sundhedsdata kan skabe værdi for først og fremmest patienter og deres vej gennem sundhedsvæsenet og den behandling, de modtager undervejs. 

Data Redder Liv arbejder med at identificere og præsentere eksempler på forskning og innovation, der har tilvejebragt ny viden og bedre behandlinger på baggrund af sundhedsdata. Derudover afdækker initiativet de væsentligste udfordringer ved at anvende de danske sundhedsdata. 

Målet med indsatsen var at præsentere tre konkrete løsninger på nogle af de identificerede udfordringer, og ambitionen var at løsningerne skal kunne implementeres inden for de eksisterende rammer og gældende lovgivning. 

Præsentation af løsningsforslag i Børssalen 8. maj

Den 8. maj 2018 inviterede alle partnerne bag Data Redder Liv til en halvdagskonference i Børssalen, hvor de tre løsningsforslag blev præsenterede og diskuterede. 

2. fase af Data Redder Liv-initiativet er netop blevet igangsat i august 2018.

Kommissorium

Læs kommissorium for Data Redder Liv indsatsen. 

Medlemmer i Data Redder Liv-partnerskabet

Abbvie A/S

Amgen
Bayer
Dansk Erhverv
Danske Regioner
H. Lundbeck A/S
Health Innovation Insitute
IQVIA
Københavns Kommune
LEO Innovation Lab
Lægemiddelindustriforeningen
Novartis A/S
Novo Nordisk A/S
Pfizer ApS
Pharmadanmark
Region Hovedstaden
Rigshospitalet
Roche A/S
SAP A/S
Siemens Healthineers A/S

Derudover bidrager følgende med ekspertviden:

IBM
Københavns Universitet v/Søren Brunak
Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram
Sundhedsdatastyrelsen
Patientforeninger 

Data Redder Liv logo bund