Download rapporter & cases om sundhedsteknologi

Her kan du hente rapporter, markedsafdækninger og andre materialer om sundhedsteknologi, udgivet af Copenhagen Healthtech Cluster.

Behovsafdækning Kommuners erfaringer

Få overblik over hvilke udfordringer kommunerne aktuelt står overfor ved investering i og implementering af velfærdsteknologi. 

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Markedsafdækning Sensorløsninger

Få indblik i, hvilke erfaringer danske kommuner har med brugen af sensorteknologier samt de opnåede kvalitets- og effektiviseringsgevinster.

Markedsafdækning Velfærdsteknologiske løsninger

Få overblik over danske og internationale løsninger, til tidlig opsporing af demens, samt teknologier til kognitiv træning til borgere med demens.

Markedsafdækning Fremtidens liftning

Rapporten afdækker markedet for lifte nationalt og internationalt med henblik på at finde alternativer til at installere skinner i loftet.

Inspirationskatalog Virtuel hjemmepleje

Inspiration til, hvordan skærmkommunikation kan skabe fleksibilitet for medarbejdere og øge kvaliteten i behandlingen i hjemme- og sygepleje.

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Inspirationskatalog Digital Genoptræning

I kataloget kan du hente inspiration til, hvordan velfærdsteknologi kan bidrage til at løse komplekse problemstillinger i den danske sundhedssektor. 

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Inspirationskatalog Sanseløsninger til demens

Katalog om, hvordan sanseløsninger gennem lys, lyd og billeder kan forbedre livskvalitet og arbejds-forhold i plejeboliger til borgere med demens.

Årsrapport 2016 Årsrapport 2016

Rapporten afdækker markedet for lifte nationalt og internationalt med henblik på at finde alternativer til at installere skinner i loftet.

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Rapport Mapping Healthcare Data

CHC har i samarbejde med Leapcraft, der er ekspert i BIG DATA, udarbejdet en rapport, som skaber oversigt over de danske sundhedsdata.

Case Self-monitoring healthcare

Casen giver indblik i teknologier der gør det muligt, at måle sin sundhedstilstand digitalt og de nye muligheder det skaber for borgere og virksomheder.

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Case Fremtidens pacemaker

Casen omhandler SCAUTs app, som via en algoritme og data kan forudsige og alarmere en patient, inden ICD’en giver stød.

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk

Case Success Clinic

Casen giver indblik i Success Clinics online værktøj, som ved hjælp af data kan forebygge lungebetændelse og redde liv.

 • Indtast venligst dine oplysninger

  Luk