Datalandkort skal skabe bedre oversigt over danske sundhedsdata

Et af løsningsforslagene fra arbejdet med Data Redder Liv er et Datalandkort - et online katalog, hvor forskere, sundhedsprofessionelle og virksomheder kan få overblik over, hvad der findes af data og vejledning til, hvordan de kan ansøge om adgang.
Danske sundhedsdata indeholder unik viden om sundhed og sygdom, der har et kæmpe potentiale til brug i forskning og udvikling af nye sundhedsløsninger til gavn for patient, borger og samfund.

Selvom en bedre brug af disse sundhedsdata kan lette overgangene mellem sektorer og forbedre behandlingen af den enkelte patient, er de i dag opdelt i siloer, hvilket gør det svært at danne sig et overblik over, hvilke sundhedsdata der findes, hvilke der er tilgængelige, og hvem man skal kontakte for at få adgang.

Bedre oversigt over 160 databaser

Copenhagen Healthtech Cluster har udarbejdet www.danishhealtdata.dk, en betaversion af et Datalandkort, der gør det muligt at søge på specifikke sygdomsområder eller på konkrete variabler på tværs af 160 databaser. 

Dermed mindskes administration omkring identifikation og ansøgning og det gøres nemmere for forskere og sundhedsprofessionelle at skabe sig et overblik over, hvilke data der allerede er indsamlede og hvordan de kan søge om adgang til disse hos dataejeren.

Læge og Ph.d.-studerende, Rune Hasselager, der har brugt lidt over et år på at finde og søge om adgang til data, bekræfter i Yngre Lægers artikel, at Datalandkortet ville være en hjælp i hans forskning og udtaler:

Det vil være en kæmpe fordel at have overblik over databaserne og ansøgningskravene.

separator- Rune Hasselager |Læge og Ph.d.-studerende

 
Ifølge Rune, er det ret unikt, at man kan koble databaserne sammen. Datalandkortet beskrives som: ''første skridt på vejen til en samlet indgang for forskere og andre, der har brug for at vide, hvad der findes af data.''

Præsenteret som løsningsforslag til Data Redder Liv-konference 

Ved Data Redder Liv-konferencen i Børssalen 8. maj, blev Datalandkortet præsenteret under et af partnerskabets 3 løsningsforslag til bedre anvendelse af sundhedsdata.
Deltagerne tog godt imod Datalandkortet, som 41% igennem en elektronisk opmåling valgte, som det vigtigste løsningsforslag for at komme videre i processen om bedre brug af danske sundhedsdata.

Derudover valgte 34% Dataindgangen og 25% Datasandboxes, som de vigtigste løsningsforslag.

Besøg www.danishhealthdata.dk her