Ny rapport: Kommuners erfaringer med investering i sundhedsteknologi

CHC lancerede rapporten ’’Kommuners erfaringer med investering i teknologi til sundhedsområdet’’ ved stort gå-hjem-møde d. 9. januar.

Mere end 50 deltagere på tværs af 13 kommuner fra Region Hovedstaden var repræsenteret, da Copenhagen Healthtech Cluster lancerede rapporten: Kommuners erfaringer med investering i teknologi til sundhedsområdet.  

Rapporten giver indblik i erfaringer, udfordringer og gevinster i forbindelse med investering i velfærdsteknologi til forebyggelses, pleje- og genoptræningsindsatsen i kommunerne.
I rapporten identificeres 4 hovedtemaer, som hver især er udtryk for de udfordringer, som kommunerne oplever: 1) Markedsoverblik, 2) Implementering 3) Dialog med virksomhederne og  4) Tværkommunale netværk.

De fire temaer blev ivrigt diskuteret og rammesat med oplæg fra Paul Michael Petersen, professor fra DTU Fotonik og Laila Øksnebjerg, Neuropsykolog ved Nationalt Videnscenter for Demens.

Gaa-hjem-moede-lancering-af-ny-rapport

Virksomhedspitch og netværk

Dagen blev rundet af med virksomhedspitch fra 6 forskellige virksomheder, der præsenterede deres løsninger til borgere med demens. Derudover var der mulighed for at starte dialog og erfaringsudveksle med andre kommuner og udbydere af velfærdsteknologiske løsninger.

Disse virksomheder var repræsenterede på dagen: 

  • Applikator
  • Chromaviso
  • Inmutouch
  • Invacare
  • Lightcare
  • Wavecare

Hent rapporten  her:

Behovsafdækning Kommuners erfaringer

Få overblik over hvilke udfordringer kommunerne aktuelt står overfor ved investering i og implementering af velfærdsteknologi.