Om CHC

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) skaber vækst hos virksomheder der arbejder med datadrevne teknologiske løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer. Det gør vi ved at hjælpe kommuner og regioner med adgang til de nyeste og bedste løsninger på sundhedsområdet.

3 indsatsområder: 

  • Sundhedsdata: Vi hjælper virksomheder med at finde og ansøge om adgang til sundhedsdata og skaber overblik over, hvor data findes. (se Data Redder Liv)

  • Tech Forum: Vi afdækker kommuners og regioners sundhedsudfordringer og behov – og matcher med virksomheders løsninger. Det øger sundhed for borgeren og skaber vækst for virksomheder. (Se Tech Forum)

  • Testmiljøer: Vi sikrer, at virksomheder har adgang til at udvikle og teste nye datadrevne løsninger i samarbejde med praksis på hospitaler og i kommuner. (se CHC’s testmiljøer)

CHC blev etableret af Region Hovedstaden i 2014, som en del af initiativet ”Sund Vækst” – der skal skabe bedre sundhed i den offentlige sektor og vækst hos virksomheder, der arbejder med teknologiløsninger på fremtidens sundhedsudfordringer.

Vi er en del af Copenhagen Capacity, der arbejder med at tiltrække udenlandske investeringer, der kan bringe forretning og arbejdspladser til hele Greater Copenhagen.

Indsatser og resultater i 2017

Tryk her hvis du ønsker at downloade årsrapporten som PDF.