Om CHC

Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) skaber vækst hos virksomheder, der arbejder med teknologiløsninger på fremtidens sundhedsudfordringer. Det gør vi ved at hjælpe kommuner og regioner med adgang til de nyeste og bedste løsninger på sundhedsområdet.

CHCs indsats sikrer, at virksomhederne kan skabe markedsparate løsninger, der højner kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet og har gode afsætningsmuligheder – først i Danmark og derefter globalt.

Sådan arbejder vi: 

  • Vi afdækker region og kommuners sundhedsudfordringer og behov og giver virksomhederne værdifuld viden om markedet for sundhedsløsninger. 

  • Vi sikrer, at virksomheder har adgang til at udvikle og teste nye løsninger i samarbejde med praksis på hospitaler og i kommuner. (se CHC’s testmiljøer)
  • Vi screener markedet for sundhedsteknologi, der matcher behov i sundhedsvæsenet og præsenterer kommuner og hospitaler for løsninger. (se Tech Forum)
  • Vi hjælper virksomheder med at få adgang til sundhedsdata og skaber overblik over, hvor data findes (se Sundhedsdata)

CHC blev etableret af Region Hovedstaden i 2014, som en del af initiativet ”Sund Vækst” – der skal skabe bedre sundhed i den offentlige sektor og vækst hos virksomheder, der arbejder med teknologiløsninger på fremtidens sundhedsudfordringer.

Vi er en del af Copenhagen Capacity, der arbejder med at tiltrække udenlandske investeringer, der kan bringe forretning og arbejdspladser til hele Greater Copenhagen.

Indsatser og resultater i 2017

Tryk her hvis du ønsker at downloade årsrapporten som PDF.