Digital genoptræning

Ny teknologi gør det muligt at retænke måden vi tilrettelægger, gennemfører og følger op på effekten af genoptræning i sundhedssektoren.

I samarbejde med kommuner, hospitaler og virksomheder faciliterer CHC den første storskala test i Danmark, der dokumenterer effekterne af digital understøttet genoptræning på en bred gruppe af patienter. Projektet er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen og har til formål at frembringe værdien af digitale genoptræningsløsninger med henblik på at udbrede brugen af denne teknologi i sundhedssektoren.

Det er i samspillet mellem virksomheder der specialiserer sig i nye teknologier og de mennesker der dagligt arbejder i sundhedssektoren, at der opstår tanker og ideer til ny praksis

separator- Thomas Saaby Noer |Khora Virtual Reality

Stor værdi i praksis

I kataloget herunder får du eksempler på, hvilke løsninger der allerede er i brug  og som skaber stor værdi i praksis ved bl.a. at: 

  • Forebygge og reducere antallet af genindlæggelser.
  • Frigive ressourcer i kommuner og på hospitaler.
  • Sikre borgerne målrettede, intensive træningsforløb med størst mulig effekt.
  • Øge borgernes motivation til at gennemføre genoptræningsforløb.


 

Sund vækst katalog Stor værdi i praksis

I samarbejde med kommuner, hospitaler og virksomheder faciliterer CHC den første storskala test i Danmark, der dokumenterer effekterne af digital understøttet genoptræning på en bred gruppe af patienter.

  • Indtast venligst dine oplysninger

    Luk