Sansebaserede løsninger

Sansebaserede løsninger med musik, billeder og lys kan mindske angst og uro og reducere medicinforbruget og den tid, som plejepersonalet bruger på at berolige oprørte patienter. Særligt demensramte oplever stor effekt af sanseløsninger.

Der findes ingen kur mod demens, og medicin har kun en dæmpende effekt. Derfor er der et stigende behov for løsninger, der kan hjælpe mennesker med demens og deres pårørende med at opretholde hverdagen i deres eget hjem, og som kan gøre livet bedre for demensramte, der bor på plejehjem.

Den nyeste forskning viser, at måden plejeboliger indrettes på kan være med til at skabe en bedre hverdag for borgere med demens og personalet på plejecentre.

I Danmark lever godt 84.000 med demens, og antallet forventes at stige til cirka 150.000 i år 2040

separator- National Videnscenter for Demens

Et af CHC's fokusområder er sansebaserede løsninger, der kan indarbejdes i forbindelse med byggeri og ombygning af plejehjem og demensboliger. Vi hjælper kommuner med at specificere og kvalificere løsninger, og skaber kontakt mellem kommuner og virksomheder, der udvikler sansebaserede løsninger. 

I kataloget herunder kan du læse om fire former for sansebaserede løsninger til plejeboliger, som er illustreret i en række cases.

Download katalog her


Inspirationskatalog Bedre liv med demens gennem sansebaserede løsninger

I kataloget kan du læse om fire former for sansebaserede løsninger til plejeboliger, som er illustreret i en række cases.