Teknologier til borgere med demens

CHC har udarbejdet et overblik over danske og internationale teknologier til tidlig opsporing af demens samt til kognitiv træning og understøttelse af borgere med demens.

Teknologiske løsninger på demensområdet

Teknologiske løsninger og hjælpemidler forventes i fremtiden at spille en afgørende rolle både i forhold til udvikling af opsporingsværktøjer og kognitiv træning. I den forbindelse har CHC udarbejdet et katalog over teknologier og redskaber, der kan anvendes i kommunernes fremtidige demensstrategi. 

Erfaringer viser, at jo tidligere i demenssygdommen borgeren introduceres til et teknologisk hjælpemiddel, jo større er muligheden for, at borgeren kan anvende det længere inde i sygdomsforløbet. Fremadrettet skal teknologier derfor indtænkes og tilbydes som en naturlig del af indsatsen tidligt i borgerens demenssygdom, og måske før borgeren konkret har behov for hjælpemidlet

separator- Handleplan for demensindsatsen i Københavns Kommune 2015 - 2018

I kataloget finder du en beskrivelse af:

  • De mest anvendte test- og screeningsværktøjer i Danmark og internationalt
  • Teknologier til tidlig opsporing af demens
  • Kunstig intelligens som en mulighed i arbejdet med demens
  • Teknologier til kognitiv træning af borgere med lettere demens
     

Download katalog her

Markedsafdækning Velfærdsteknologiske løsninger

Få overblik over danske og internationale løsninger, til tidlig opsporing af demens, samt teknologier til kognitiv træning til borgere med demens.

CHC hjælper jer i gang

Har din organisation eller virksomhed interesse i samarbejde om nye løsninger inden for velfærdsteknologi, hjælper CHC gerne med den første inspiration og formidling af kontakter.