Fremtidens hjemmepleje

CHC har samlet et netværk af kommuner, der sammen kigger på nuværende og fremtidige teknologiske løsninger, der kan være med til at understøtte kommunernes pres på området for hjemmepleje og sygepleje. Formålet er, at udbrede eksisterende løsninger og se på behovet for at udvikle nye løsninger på tværs af kommunerne.

Kommunenetværkets arbejde er organiseret i workshops, hvor der drøftes relevante løsninger og digitale muligheder og deles erfaringer og strategi for implementering.

Konkrete eksempler emner er fx hjemmepleje via skærm, fremtidens teknologier, vision for fremtidens hjemmepleje og nye partnerskaber. 

Deltagende kommuner:

  • Roskilde 
  • Næstved 
  • Guldborgsund
  • Holbæk 
  • Ballerup 
  • Hvidovre 
  • Gladsaxe 

Vil din kommune være med?

I løbet af 2017 åbnes der op for nye deltagere og nye konstellationer afhængig af behov og interesse. 

Kontakt sekretariatschef Tina Juul Sørensen, hvis du ønsker at høre mere om hvordan du bliver en del netværket.