Sundhedsdata

Vi hjælper virksomheder med at få overblik over danske sundhedsdata og sikrer hurtigere og nemmere ansøgningsproces om brug af data til udvikling af ny sundhedsteknologi.

Har din virksomhed brug for at anvende konkrete sundhedsdata til fx at gøre en prediktionsmodel mere robust, validere en Business Case eller kombinere data på nye måder, men mangler du overblik over datakilder, ansøgningsprocedurer og samarbejdspartnere?

CHC tester en række services (free of charge) til at identificere relevant data eller samarbejdspartnere. Vi hører gerne fra virksomheder, som har brug for hjælp til:

Partnersøgning- og match 

  • Vi giver overblik over mulige samarbejdspartnere og interessenter på sundhedsdataområdet, særligt sundhedsoperatører og forskere.
  • Vi identificerer og matcher din virksomhed med samarbejdspartnere, som er interesseret i at undersøge de samme muligheder og problemstillinger som dig.

Ansøgning om adgang til sundhedsdata

  • Vi giver indblik i relevante databasers indhold og kvalitet på tværs af organisationer og dataejere.
  • Vi guider i de forskellige ansøgningsprocedurer.

Healthcare Data Exchange

Vi arbejder på at udvikle en Healthcare Data Exchange - et online katalog over sundhedsdatabaser i Danmark, som giver overblik over sundhedsdata og ansøgningsprocedurer. Vi vil synliggøre hvilke sundhedsdata, der findes hvor og  kortlægge metoder og krav til ansøgning om brug af data -  med det formål at gøre det mindre ressourcekrævende for virksomheder, forskere, sundhedsprofessionelle og borgere at anvende de typer data, som kan forklare menneskers sundhed og sygdom og danne grundlag for udvikling af nye sundhedsteknologier.

Kortlægning af Danske Sundhedsdata

Copenhagen Healthtech Cluster har i samarbejde med Leapcraft, der er ekspert i BIG DATA - udarbejdet rapporten ”Mapping the Healthcare Data Landscape in Denmark”, som skaber oversigt over de danske sundhedsdata.

Download rapport