Sundhedsdata taskforce

Danske sundhedsdata gemmer på viden, som kan give læger og borgere bedre indblik i sygdom og behandling. Taskforcen skal kortlægge, hvordan adgangen til sundhedsdata gøres nemmere, og samtidig sikre, at den nuværende anonymitet og høje sikkerhed omkring dataene opretholdes.

Formål

  • Identificere de væsentligste udfordringer ved at øge adgangen til og benytte danske sundhedsdata, samt præsentere konkrete løsninger på disse udfordringer inden for de eksisterende rammer og gældende lovgivning.
  • Skabe opbakning blandt beslutningstagere, borgere og meningsdannere og udbrede kendskabet til, hvor og hvordan sundhedsdata kan skabe værdi for borgere og behandlere i sundhedssystemet.

Målet er blandt andet, at taskforcens arbejde kan danne grundlag for at udvikle en platform, som giver overblik over, hvilke sundhedsdata der findes, hvilke data der er tilgængelige, og hvem man skal kontakte for at få adgang.

Opgave

Taskforcen får til opgave at:

  • Identificere udfordringer ved at bruge sundhedsdata samt kortlægge løsningsmodeller for, hvordan sundhedsdata lettere kan deles sikkert og anonymt til gavn for borgere, sundhedspersonale, forskning og erhvervsliv.
  • Udarbejde dokumentation for, hvordan sundhedsdata skaber værdi for borgere og det danske sundhedssystem.
  • Planlægge og holde en række events og konferencer med fokus på sikker brug af sundhedsdata.

Taskforcen arbejder over en horisont på 6-9 måneder med opstart i november 2017.

Deltagere (opdateres løbende)

Abbvie A/S

Bayer
Dansk Erhverv
Danske Regioner
Fonden til Innovation og Erhvervsfremme i Region Sjælland
H. Lundbeck A/S
Københavns Kommune
LEO Innovation Lab
Lægemiddelindustriforeningen
Novartis A/S
Novo Nordisk A/S
Pfizer ApS
Pharmadanmark
Region Hovedstaden
Rigshospitalet
Roche A/S
SAP A/S
Siemens Healthineers A/S

Derudover bidrager bl.a. Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram, Sundhedsdatastyrelsen, professor på Københavns Universitet Søren Brunak , Netcompany og en række patientforeninger med ekspertviden til arbejdet.

Læs mere om sundhedsdata taskforcen her