Avanceret billeddiagnostik

Hos CT Innovationsenheden på Herlev og Gentofte Hospital udvikles sammen med virksomheder nye metoder for avanceret billeddiagnostik, patientinddragelse og optimering af workflow, som skal bidrage til en bedre forståelse af hvad mennesker fejler inden behandling sættes i gang.

Om CT Innovationsenheden

Rigtig diagnose – så hurtigt, nænsomt og komfortabelt som muligt. Dette er mantraet for CT Innovationsenhedens arbejde og den målsætning som test- og innovationssamarbejder skal understøtte.

Visionen er en patientrejse, hvor den korrekte diagnose stilles tidligere i forløbet så patienterne hurtigst muligt møder en læge fra relevant kliniske speciale. Samtidigt arbejdes der for at udvikle nye generationer af CT-scannere som arbejder hurtigere og kan producere bedre billeder ved hjælpe af en mindre stråledosis. Dermed bliver diagnosticeringen mere skånsom for patienten og kan benyttes på flere patientgrupper. I Fremtiden skal det billeddiagnostiske forløb udvikles til at blive så komfortabelt og strømlinet, at patienten uden hjælp fra personale kan få taget de korrekte diagnostiske billeder til brug for det relevante kliniske personale – den selvbetjente CT scanner.

Fokusområder

Dette skal understøttes af en lang række teknologier, derfor vil CT Innovationsenheden gerne i dialog med virksomheder, der er interesserede i at udvikle til formålet. Dette omfatter bl.a. teknologier, som sikrer de nødvendige workflows, herunder automatisk identifikation, korrekt positionering af patienten, protokolvalg som sikrer at de rette diagnostiske billeder bliver taget af den enkelte patient og efterfølgende hurtig tilgængelighed af diagnostisk data for det relevante kliniske personale osv.

En lang række andre områder er ligeledes interessante i denne sammenhæng og CT Innovationsenheden modtager gerne en bred variation af input fra virksomheder.

Tilbud til virksomhed

CT Innovationsenheden tilbyder virksomheder adgang til et etableret innovationsmiljø, herunder
  • Billedanalyse
  • Prototypetest
  • Dataanalyse
  • Klinisk analyse/sparring
  • Patient/bruger feedback og input
  • Observation på Radiologisk Afd., Herlev og Gentofte Hospital

Den teknologiske ramme omkring innovationsarbejdet mellem Region Hovedstaden og Siemens Healthcare udgøres af en Dual Source High-End CT-skanner på Radiologisk afdeling på Herlev-matriklen.

CT Innovationsenheden er interesseret i komme i dialog med virksomheder, forskere, offentlige operatører og andre med interesse i hvordan teknologier kan understøtte mere effektive og nænsomme billeddiagnostiske forløb til gavn for patienterne.