Bliv testmiljø

Arbejder du på et hospital, i en kommune eller hos en anden organisation, som varetager sundheds- og plejeopgaver over for patienter og borgere? Og er du interesseret i at samarbejde med virksomheder eller forskere om udviklingen af fremtidens løsninger på de udfordringer I oplever i jeres praksis? Så kan du blive en del af CHC's netværk af test- og innovationsmiljøer.

Hvorfor samarbejde om sundhedsinnovation?

Erfaringer viser, at der er gevinster at hente, når offentlige innovationer sker i samarbejde med partnere fra andre sektorer. Eksempelvis fører offentlige innovationer til øget effektivitet og kvalitet, når private virksomheder indgår som samarbejdspartner. Dette skyldes blandt andet at private virksomheder kan bidrage med nye perspektiver og specialiserede kompetencer inden for eksempelvis den teknologiske udvikling på området. CHC ønsker at skabe et netværk, som bidrager til at realisere denne mulige værdiskabelse. Netværket består af medarbejdere, som til daglig arbejder med at skabe sundhed og trivsel for patienter og borgere i Greater Copenhagen og som samarbejder med virksomheder om løsninger på netop de udfordringer, de oplever i deres praksis.

Målet med netværket er at skabe gode rammer for disse offentlig-private innovationssamarbejder ved bl.a. at styrke medlemmernes metodiske kompetencer inden for denne type samarbejder. På den måde skaber vi de bedst mulige rammer for en succesfuld udvikling af fremtidens sundheds- og plejeløsninger, som i sidste ende skaber bedre velfærd og sundhed for borgerne og styrker det offentlige sundhedsvæsen.

Du og din organisation får blandt andet:

  • Mulighed for at sparre og samarbejde med andre sundheds- og plejemedarbejdere om behov og udfordringer.
  • Eksponering overfor virksomheder, som udvikler løsninger på netop de udfordringer du oplever i dit daglige arbejde.
  • Kompetenceudvikling inden for emne som behovsdreven innovation, test og afprøvning og udvikling af business cases.
  • Adgang til videndeling og erfaringsudveksling om offentlig-private innovationssamarbejder.

CHC's netværk er et netværk for medarbejdere, som brænder for at gøre den ekstra forskel for de mennesker, som de arbejder med til daglig og som ser samarbejde med virksomheder som en vigtig del af dette.

Kontakt vores Project Manager Mette Skou, hvis du er interesseret i at høre mere.

Gå til oversigten over de nuværende test- og innovationsmiljøer