Fremtidens sundheds- og plejepersonale

Hos Praksis- og Innovationshuset tester og udvikler virksomheder og Metropols studerende sundheds- og velfærdsteknologier og skaber en ny innovativ generation af sundheds- og plejepersonale.

Om Praksis- og Innovationshuset

På Professionshøjskolen Metropol uddannes bl.a. en lang række af fremtidens sygeplejersker, fysioterapeuter, laboranter og jordemødre.

Praksis- og Innovationshuset er Metropols nye test- og innovationsinitiativ og er en bygning, som danner rammerne for et innovativt læringsmiljø med testlaboratorier og simulationsmiljøer, hvor Metropols studerende og erhvervsliv skal have adgang til den nyeste viden og forskning, og sammen teste og udvikle sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger.

Dermed uddannes kommende generationer af sundheds- og plejepersonale med øget teknologiforståelse og bedre evne til at efterspørge, medudvikle og anvende velfærdsteknologiske løsninger.

Projekter og samarbejdsmuligheder

Professionshøjskolen Metropol skal identificere teknologier, som skal integreres i Praksis- og Innovationshusets 3 delprojekter

Velfærdsteknologi i hverdagen:

  • Indretning af testlejlighed med hjælpemidler og teknologier til afprøvning

Simulationsteknologier:

  • Udvikling af udstyr og software som styrker muligheden for simulation som undervisningsform

Mobile pleje- og velfærdsteknologier:

  • Udvikling og afprøvning af løsninger, som bringer behandling ud til borgeren

Til disse delprojekter skal identificeres relevante teknologier, som kan blive en del af indretningen af Praksis- og Innovationshuset. Denne identifikationsfase er under opstart og test- og innovationsmiljøet, og er derfor allerede nu interesseret i dialog med virksomheder.

Praksis- og Innovationshuset stiller sig til rådighed for dialog og samarbejde med virksomheder, som er interesseret i at samarbejde med fremtidens sundheds- og plejepersonale omkring udviklingen af deres produkter.