Velfærdsteknologier på hospitalerne

VihTek arbejder med udvikling, test og implementering af hjælpemidler og velfærdsteknologiske løsninger, der forbedrer behandling og arbejdsgange samt reducerer omkostninger på Region Hovedstadens hospitaler.

VihTeks indsatsområder er:

  • Bedre genoptræning på hospitaler
  • Forebygge komplikationer ved hospitalsindlæggelser
  • Tværsektorielt samarbejde

VihTek har fokus på det aktive hospital

Betydningen af fysisk aktivitet er veldokumenteret og forskningen har vist, at selv kort tids inaktivitet medfører en reduktion af kondital og muskelmasse og i værste fald medfører komplikationer under og efter indlæggelse.

VihTek arbejder for at patienter i højere grad får mulighed for at røre sig og holde et vist aktivitetsniveau under hospitalsindlæggelse uden at være afhængig af at tilstedeværelse af personale.

​Selvtræning på det aktive hospital forudsætter udvikling af en række teknologier, som kan understøtte og monitorere patienters træning. Eksempler på disse teknologier kan være

  • Træningsapps, som kan skræddersys til en bred vifte af funktionsniveauer
  • Forskellige former for spil, som er underholdende og dermed giver patienter lyst til at bevæge sig
  • Sensorer, som monitorerer patientens fysiske aktivitet og er i stand til at registrere selv ganske små bevægelser

Fælles for teknologierne er at de skal kunne benyttes på en hospitalsstue, hvor pladsen er begrænset og at de er intuitive for patienterne at bruge på egen hånd.

Løsninger og teknologier til N-huset

VihTek har også fokus på at bidrage til udvikling og løsninger til det nye Neurorehabiliteringshuset på Rigshospitalet Glostrup. I 2020 skal de nye Neurorehabiliteringshus stå færdig på Rigshospitalet Glostrup, VihTek arbejder på at indsamle og teste løsninger til indretning af det nye N-hus. VihTek ønsker at modtage løsninger til indretning med plads til pårørende, legeområder, uderehabilitering og indretning af patientstuerne, gangarealerne samt fællesrum på en ny og smartere måde.  

Forebygger komplikationer ved hospitalsindlæggelse

VihTek kigger på velfærdsteknologiske løsninger indenfor eksempelvis alt fra forebyggelse af tryksår, hjælpemidler der beroliger patienter under indlæggelse, stimulere kognitivt eller aflaster sundhedspersonalet ved behandling af de tunge og svært traumatiserede og invaliderede patienter.  Alt fra fald alarmer, til kognitiv stimulering, til understøttelse af information. Området er bredt og omfatter alle patientgrupper og afdelinger indenfor region hovedstaden.

Tværsektorielt samarbejde

VihTek har fokus på teknologiske løsninger der understøtter samarbejdet imellem kommuner og hospitaler herunder løsninger der fokuser på at forbedre patienternes tilstand inden planlagt operation eller indlæggelse.  Såvel som løsninger der forbedre overlevering af handlingsplaner fra udskrivning fra hospitalet til kommunen.  Det kan være alt fra patient apps med instruktioner, til telemedicinske løsninger til information og udskrivnings samtaler.

VihTek stiller sig til rådighed for dialog og samarbejde med virksomheder, som er interesseret i at teste og udvikle forskellige former for teknologier der understøtter alle de beskrevne indsatsområder, som skaber mere værdi igennem indlæggelse og som letter hverdagen for patienter og sundhedspersonalet.

Hospitalsbaseret testmiljø

Til formålet har VihTek en mock-up hospitalsstue, som kan indrettes efter behov og hvor løsningens anvendelighed kan testes sammen med relevant klinisk personale og patienter.

Som virksomhed kan samarbejde med VihTek bl.a. være

  • Sparring med klinisk medarbejder hos VihTek omkring relevans af løsning
  • Workshop med personale fra klinikken i mock-up hospitalsstue omkring løsningens brugeroplevelse, effekt, arbejdsprocesser, hygiejne samt anbefalinger til eventuelle justeringer
  • Brugertest med klinisk personale i klinisk miljø