Kommunikative og kognitive handicap hos borgere med hjerneskade

Kommunikationscentret er et specialiseret center for borgere med kommunikative og kognitive vanskeligheder. De er interesseret i dialog med virksomheder om test og udvikling af fremtidens løsninger, som bidrager til at behandle og give borgere et godt liv med disse funktionsnedsættelser.

Om Kommunikationscenteret

Kommunikationscentret er et regionalt center, som tilbyder rådgivning, undervisning samt afprøvning og tilpasning af hjælpemidler til børn og voksne med en række forskellige diagnoser, der giver dem forskellige kommunikative udfordringer i hverdagen.

Centeret består af en række faglige teams, som beskæftiger sig med rehabilitering af borgere med tale-, høre-, synsvanskeligheder, erhvervet hjerneskade og progredierende neurologiske sygdomme. Der er et stort fokus på innovation og de muligheder for at skabe en bedre hverdag, som udviklingen af nye teknologier giver mennesker med kommunikative og kognitive vanskeligheder.

Kommunikative og kognitive vanskeligheder

Udover de mere konventionelle kommunikationshandicap, som nedsat syn og hørelse, har Kommunikationscenteret interesse i at komme i dialog med virksomheder, som udvikler løsninger der kompenserer for handicap, som skyldes hjerneskader eller neurologiske sygdomme. Dette kan medføre både kommunikative vanskeligheder (som afasi eller dysartri) og kognitive vanskeligheder (som f.eks. nedsat opmærksomhed, hukommelse eller evner til planlægning). 

Derfor er der i rehabiliteringen fokus på aktivitet og deltagelse, så borgeren kan leve et liv så tæt på den ønskede hverdag som muligt. Nye teknologier rummer en række muligheder for at realisere dette og Kommunikationscenteret udforsker bl.a. hvordan Virtual Reality, eyetracking og brain-computer-interface, kan bringes i anvendelse og skabe værdi for målgrupperne.

Tilbud til virksomhed

Medarbejdere og borgere ved Kommunikationscenteret vil i samarbejde med private virksomheder gerne undersøge nye muligheder, som udvikler nye løsninger og bidrager til at skabe en bedre hverdag for mennesker med kommunikations- og kognitionsvanskeligheder efter hjerneskader.


På baggrund af en indledende dialog, vil virksomheder som udvikler relevante løsninger kunne få adgang til:
  • Feedback fra medarbejdere og brugere om brugeroplevelser, effekt, arbejdsprocesser og relevans
  • Tidlig bruger- og usability test 
  • Anbefalinger til eventuelle justeringer af produkter/services