Copenhagen Healthtech Solution

I strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) får SMV’er støtte til koncept- og produktudvikling gennem målrettede innovationsforløb.

I CHS projektet får 30 små og mellemstore virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services.

 

Erfaringer fra et innovationsforløb

Hør hvordan deltagelsen i CHS projektet har bidraget til, at virksomheden Movesca har fået evidens for deres produkt - en evidens der er altafgørende når man skal ind på de danske hospitaler og kommuner.

 

Se flere videoer her:

CHS-Startup-Videoer


Stor efterspørgsel fra virksomheder 

Det 3-årige projekt,  blev igangsat i september 2016, og har siden haft stor succes med at rekruttere sundhedsteknologiske virksomheder til at indgå i innovationsforløb med videninstitutioner og testmiljøer. Der har været stor efterspørgsel fra virksomheder i Regionen og programmet blev hurtigt fyldt. 

De virksomheder, der allerede har indgået i innovationsforløb med forskere og testmiljøer har sat stor pris på samarbejdet, der har givet dem mulighed for at fokusere på et vigtigt område i deres forretning, som de ikke selv har haft ressourcerne til. Samtidig har det for virksomhederne været en mulighed for at komme i kontakt med relevante forskere.

Det har skabt arbejdsro og gjort det muligt for os at få en fod indenfor forskningsverdenen, som det havde været meget svært at få i samme grad på anden vis.

separator- Citat fra virksomhed

Forskerne har også været glade for at få muligheden for at samarbejde med erfarne praktikere i virksomhederne, der har ledt til både publikationer, netværk og afprøvning af forskning i praksis.

Samarbejdet giver mulighed for at samarbejde med praktikere/professionelle, hvilket er meget nyttigt for forskningsfeltet.

separator- Citat fra forsker

 

Partnere og finansiering

Aktiviteterne i projektet gennemføres i et samarbejde mellem Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Center for Health Technology (CACHET), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU SUND) og Copenhagen Business School (CBS) samt med offentlige testmiljøer.

Projektet har et samlet budget på 28 mio. DKK hvoraf EU Regionalfond har medfinansieret projektet med 14 mio. DKK og Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret 7 mio. DKK.

 

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Project Manager Mette Skou på msk@copcap.com.

Læs om to af de virksomheder der har været igennem – og har afsluttet forløbet nedenfor: 

Miiskin case

Drugstars case