Copenhagen Healthtech Solution

I strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) får SMV’er støtte til koncept- og produktudvikling gennem målrettede innovationsforløb.

I CHS- projektet får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services.

Erfaringer fra et innovationsforløb

Hør hvordan deltagelsen i CHS projektet har bidraget til, at virksomheden Injurymap har fået evidens for deres produkt - en evidens der er altafgørende når man skal ind på de danske hospitaler og kommuner.

 

Se flere videoer her:

CHS-SMV-Videoer

Stor gevinst for virksomheder 

Projektet løber indtil marts 2021. I de første 3 år af projektet, har der været  stor succes med at skabe samarbejde mellem små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder og  videninstitutioner (DTU, KU og CBS) og testmiljøer. Samarbejdet har gjort at virksomheder og startups, har fået hjælp med forskningsaktiviteter, som er skræddersyet til at udvikle den enkelte virksomhed. Innovationsforløbet bidrager således både til at skabe evidens i virksomheden, men også til at udvikle virksomhedens innovative sundhedsteknologiske løsning. 

De virksomheder, der allerede har indgået i innovationsforløb med forskere og testmiljøer har sat stor pris på samarbejdet, der har givet dem mulighed for at fokusere på et vigtigt område i deres forretning, som de ikke selv har haft ressourcerne til. Samtidig har det for virksomhederne været en mulighed for at komme i kontakt med relevante forskere.

Er CHS noget for din virksomhed?

23 virksomheder har allerede gennemført et innovationsforløb sammen med relevante forskere. I september 2019 startes en ny rekrutteringsrunde, hvor vi søger nye virksomheder som ønsker at deltage i projeket. Vi leder efter SMV’er og start-ups som tilbyder innovative sundhedsteknologiske løsninger. 

Det har helt klart hjulpet os på vores vækstrejse, i form af at opnå funding fra andre sider.

separator- Citat fra virksomhed

Forskerne har også været glade for at få muligheden for at samarbejde med erfarne praktikere i virksomhederne, der har ledt til både publikationer, netværk og afprøvning af forskning i praksis.

Ved at lave det her samarbejde, kan man få de nyeste løsninger ind i virksomheder, nærmest fra den dag de udkommer.

separator- Citat fra forsker

 

Partnere og finansiering

Aktiviteterne i projektet gennemføres i et samarbejde mellem Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Copenhagen Center for Health Technology (CACHET), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet (KU SUND) og Copenhagen Business School (CBS) samt med offentlige testmiljøer.

Projektet har et samlet budget på 28 mio. DKK hvoraf EU Regionalfond har medfinansieret projektet med 14 mio. DKK og Vækstforum Hovedstaden har medfinansieret 7 mio. DKK.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Project Manager Niels Roest på npr@copcap.com

Læs om to af de virksomheder der har været igennem – og har afsluttet forløbet nedenfor: 

Miiskin case

Drugstars case