Kommunale sundhedsdata skal forebygge indlæggelser

I et nyt forskningsprojekt skal Copenhagen Healthtech Cluster sammen med Københavns Kommune & DTU Compute undersøge om kunstig intelligens kan anvendes, som metode til tidlig opsporing af forebyggelige indlæggelser.

Forebyggelige indlæggelser i Danmark har store omkostninger, både i form af forringet livskvalitet for den enkelte borger, men også for kommunerne og samfundet generelt. 

I projektet omfatter forebyggelige indlæggelser, de indlæggelser blandt borgere over 65 år som kan undgås, hvis symptomer på sygdom opspores tidligt og den rette behandling sættes i værk.

Der efterspørges nye redskaber til at styrke indsatsen mod forebyggelige indlæggelser og skabe bedre patientoplevelser, og løsningen ligger muligvis i kunstig intelligens (AI) - datadreven teknologi. Ønsket er at AI teknologi på baggrund af sundhedsdata kan bidrage til at opspore mønstre og identificere tegn på forebyggelige diagnoser såsom blærebetændelse, luftvejssygdomme, dehydrering mv.

Stort potentiale i kommunale sundhedsdata til AI-baseret teknologi

Kommunerne indsamler hver dag enorme datamængder, der har et kæmpe potentiale i at blive nyttiggjort i AI-baseret teknologi. Det nye projekt vil undersøge om man på baggrund af kommunale sundhedsdata kan udvikle et AI-baseret værktøj, der kan fungere som metode til tidlig opsporing. Sådan et værktøj, vil bidrage til forebyggelse af sygdom og indlæggelser, og dermed øget livskvalitet blandt borgere, bedre og rettidig behandling, kommunale og regionale besparelser, samt øget vækst blandt danske virksomheder inden for udvikling af AI teknologi. 

Projektet udmøntes som et pilotprojekt, som tager udgangspunkt i Københavns Kommunes data, men det er hensigten at øvrige kommuner involveres i behovs- og hypoteseafklaring, så projektet på sigt kan implementeres i øvrige kommuner i landet. 

Via samarbejde på tværs, medvirker projektet desuden til, at både kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder bliver bedre rustet til den digitale udvikling og til at styrke samarbejde omkring udvikling og test af AI-baseret teknologi på sundheds- og omsorgsområdet i kommunerne. 

Igennem projektet forventes de medvirkende kommuner at opnå klarhed omkring potentialer og mangler ift. brug af de kommunale data i AI-baseret teknologi, hvilket vil styrke deres planlægning og samarbejde med virksomheder fremover. 

Regionens strategi for vækst og udvikling

Region Hovedstaden har i den regionale vækst- og udviklingsstrategi et mål om at være et af de fem mest foretrukne steder i verden at udvikle sundheds- og velfærdsløsninger. For at nå dette mål arbejder regionen på at understøtte udvikling og test af nye datadrevne teknologier for at sikre en bedre patientbehandling i sundhedsvæsnet og samtidig at Life Science industrien i Greater Copenhagen fortsat har en styrkeposition, der sikrer øget vækst og konkurrenceevne. 

Det nye AI-projekt vil bl.a. linke ind i Region Hovedstadens AI iværksætter-initiativ, og endvidere styrke triple-helix samarbejdet og det spirende øko-system inden for udvikling af AI-baseret teknologi.

Projektets forløb

Projektet udmøntes i et partnerskab mellem Copenhagen Healthtech Cluster, Københavns kommune, DTU Compute og Region Hovedstaden. Øvrige deltagende kommuner er pt. Rudersdal Kommune, Frederiksberg Kommune og Albertslund Kommune. 

Med start i november 2018, er projektet stadig i opstartsfasen og det er endnu uvist, hvorvidt projektet kommer til at fokusere på specifikke sygdomsområder inden for de 9 forebyggelige diagnoser. 

Det samlede budget for projektet er 4.995.000 kr.. Projektet kører frem til 31. oktober 2020.

 

    Københavns Kommune_logo  Region Hovedstaden logo DTU logo

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Medieomtale

Vil du vide mere? 

Vil du vide mere om projektet, så kontakt Project Manager Karina Vigelsø Westh på kwe@copcap.com