Kursus: Kunstig intelligens i den offentlige sektor

Copenhagen Healthtech Cluster har i samarbejde med Altinget.dk lanceret et nyt kursus med fokus på kunstig intelligens i den offentlige sektor.

Kunstig intelligens bærer på et enormt potentiale inden for både den private og den offentlige sektor i forhold til udvikling, forskning, til bedre administration og sagsbehandling.

Kurset skal give deltagerne en grundlæggende viden om, hvad kunstig intelligens er, og hvad status er på brugen af det. Derudover vil deltagerne gå mere i dybden med brugen og perspektiverne på kunstig intelligens inden for områderne sundhed og arbejdsmarked i den offentlige sektor – to sektorer, der har væsentlige overlap fra et offentligt perspektiv. 

CHCs direktør, Henning Langberg, fungerer som gennemgående underviser på kursets 3 kursusgange, og binder således hele kurset sammen i samarbejde med andre eksperter. 

Tilmeld dig

Læs mere og tilmeld dig her.