Dialogmøde om ny national sundhedsklynge

Dialogmøde med formålet at kvalificere arbejdet med at samle klyngerne inden for Life Science og velfærdsteknologi.

I løbet af 2020 sammenlægges de regionale sundhedsklynger i Danmark med det formål at etablere en ny national klynge inden for Life science og velfærdsteknologi i Danmark.

Vi er netop nu i gang med at beskrive klyngens formål, organisering og indsatser, hvor bl.a. videnbro og sundhedsdata bliver bærende elementer.

(OBS! Dialogmødet blev afholdt d. 28. april 2020)

Vil du vide mere? 

Læs mere om den national sundhedsklynge for life science og velfærdsteknologi her.