Innovationsdag: Fra varme hænder til egne hænder

Et arrangement af Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) og CareNet - Teknologisk Institut.

Debatten om velfærdsteknologi fokuserer meget ensidigt på at teknologier erstatter de varme hænder med kolde. Der mangler fokus på, at teknologier for mange borgere betyder øget grad af egenmestring med bedre livskvalitet til følge.

Derfor inviterer CHC og CareNet -Teknologisk Institut kommuner og virksomheder til en workshop, med inspirationsoplæg og pitch på mulige teknologier der enten er til rådighed i dag eller på vej i markedet.

Vi stiller skarpt på hvordan teknologi bidrager til at:

  • Borgerne har mindre behov for kommunal hjælp
  • Borgerne bevarer deres integritet
  • Borgere bliver bedre til at mestre eget liv og eventuel sygdom

Program

11.00 Velkomst og kort præsentationsrunde
11.10 Inspirationsoplæg
11.35 Virksomhedspitch - Hvordan bidrager løsningen til større egenmestring?

11.55 Workshop: Hvordan kan oplæg og pitch inspirere deltagerne til at tænke mere ”Fra varme hænder til egne hænder”?
12.55 Opsamling og tak for deltagelse

Tilmeld dig

Tid og sted

Tirsdag d. 15. maj, 11.00-13.00 - Arrangementet vil slutte af med en let frokost.

Bella Center i forbindelse med Health&Rehab Scandinavia 2018 (Mødelokale følger)

Center Blvd. 5
2300 København

Teknologisk Institut logo        CHC logo