Partnerskabet

Mere end 25 Offentlige og private partnere i samarbejde om bedre anvendelse af sundhedsdata

Data Redder Liv web header

Vision & Formål

Danske sundhedsdata gemmer på viden, som kan give sundhedsprofessionelle, forskere og erhvervsliv bedre indblik i sygdom og behandling. 

Partnerkredsen i Data Redder Liv vil kortlægge, hvordan adgang til og anvendelse af sundhedsdata inden for den eksisterende lovgivning kan gøres bedre til gavn for patienter, borgere og samfund, samtidig med at opretholde en høj sikkerhed omkring al data.

Data Redder Liv arbejder med at identificere og præsentere eksempler på forskning og innovation, der har tilvejebragt ny viden og bedre behandling på baggrund af sundhedsdata. Derudover afdækker initiativet de væsentligste udfordringer ved at anvende de danske sundhedsdata med det formål at definere konkrete bud på løsninger til bedre anvendelse af sundhedsdata inden for eksisterende rammer og gældende lovgivning. 

Læs kommissorium for Data Redder Liv indsatsen. 

Præsentation af løsningsforslag i Børssalen 8. maj

Den 8. maj 2018 inviterede partnerkredsen i Data Redder Liv til konference i Børssalen, hvor tre konkrete løsningsforslag blev præsenteret og diskuteret med stort fremmøde fra politikere, forskere og erhvervsliv. De tre løsningsforslag blev sidenhen indskrevet i Regeringens strategi "Sundhed i Fremtiden"


 
For English report and other materials click here.

Medlemmer i Data Redder Liv-partnerskabet

Logofrise website fase 2_ NY