Partnerskabet

Mere end 25 Offentlige og private partnere i samarbejde om bedre anvendelse af sundhedsdata

Data Redder Liv web header

Vision & Formål

Danske sundhedsdata gemmer på viden, som kan give sundhedsprofessionelle, forskere og erhvervsliv bedre indblik i sygdom og behandling. 

Partnerkredsen i Data Redder Liv vil kortlægge, hvordan adgang til og anvendelse af sundhedsdata inden for den eksisterende lovgivning kan gøres bedre til gavn for patienter, borgere og samfund, samtidig med at opretholde en høj sikkerhed omkring al data.

Data Redder Liv arbejder med at identificere og præsentere eksempler på forskning og innovation, der har tilvejebragt ny viden og bedre behandling på baggrund af sundhedsdata. Derudover afdækker initiativet de væsentligste udfordringer ved at anvende de danske sundhedsdata med det formål at definere konkrete bud på løsninger til bedre anvendelse af sundhedsdata inden for eksisterende rammer og gældende lovgivning. 

Præsentation af løsningsforslag i Børssalen

Partnerskabet har afholdt to konferencer i Børssalen med fokus på bedre anvendelse af sundhedsdata.

I 2018 præsenterede partnerskabet tre konkrete løsningsforslag til bedre anvendelse af sundhedsdata, som blev præsenteret og diskuteret med stort fremmøde fra politikere, forskere og erhvervsliv. De tre løsningsforslag blev sidenhen indskrevet i Regeringens strategi "Sundhed i Fremtiden". 

I 2019 præsenterede partnerskabet tre analyser, der fra hver sin vinkel belyser gevinster ved bedre anvendelse af sundhedsdata til fordel for forskning, udvikling, patienter og samfund.

Få et tilbageblik på de to konferencer herunder. Du kan læse mere og hente alle materialer fra konferencen i 2018 her og fra konferencen i 2019 her. 


  

For English materials click here.

Medlemmer i Data Redder Liv-partnerskabet

Data Redder Liv fase 3 - logofrise