Download rapporter & cases om sundhedsteknologi

Her kan du hente rapporter, markedsafdækninger og andre materialer om sundhedsteknologi, udgivet af Copenhagen Healthtech Cluster.

Download rapport Samfundsgevinster

Værdien af bedre adgang til sundhedsdata

Download rapport Juridisk analyse

Barrierer for anvendelse af sundhedsdata

Se resultater Patientundersøgelse

Patienters holdning til sundhedsdata

Reportage: Inspirationsdag

Reportage: 'Sundhedsdata til gavn for danske patienter' fra inspirationsdagen for patientforeninger d. 24. januar 2019

Rapport Data Redder Liv

Rapporten fra maj 2018 beskriver Data Redder Livs 3 løsningsforslag til bedre anvendelse af sundhedsdata

Download rapport Copenhagen Economics

Læs rapporten 'Værdien af sundhedsdata i Danmark', som Copenhagen Economics har udarbejdet for Data Redder Liv

Årsrapport 2017 Årsrapport 2017

I årsrapporten kan du få et indblik i Copenhagen Healthtech Clusters resultater for 2017- et års arbejde med fremtidens sundhedsudfordringer.

Behovsafdækning Kommuners erfaringer

Få overblik over hvilke udfordringer kommunerne aktuelt står overfor ved investering i og implementering af velfærdsteknologi. 

Markedsafdækning Sensorløsninger

Få indblik i, hvilke erfaringer danske kommuner har med brugen af sensorteknologier samt de opnåede kvalitets- og effektiviseringsgevinster.

Markedsafdækning Teknologi til demens

Få overblik over danske og internationale løsninger, til tidlig opsporing af demens, samt teknologier til kognitiv træning til borgere med demens.

Markedsafdækning Fremtidens liftning

Rapporten afdækker markedet for lifte nationalt og internationalt med henblik på at finde alternativer til at installere skinner i loftet.

Inspirationskatalog Virtuel hjemmepleje

Inspiration til, hvordan skærmkommunikation kan skabe fleksibilitet for medarbejdere og øge kvaliteten i behandlingen i hjemme- og sygepleje.

Inspirationskatalog Sanseløsninger til demens

Katalog om, hvordan sanseløsninger gennem lys, lyd og billeder kan forbedre livskvalitet og arbejds-forhold i plejeboliger til borgere med demens.

Årsrapport 2016 Årsrapport 2016

Rapporten afdækker markedet for lifte nationalt og internationalt med henblik på at finde alternativer til at installere skinner i loftet.

Rapport Mapping Healthcare Data

CHC har i samarbejde med Leapcraft udarbejdet en rapport, som skaber oversigt over de danske sundhedsdata.

Case Self-monitoring health

Indblik i teknologier der muliggør, at måle sin sundhedstilstand digitalt og mulighed- erne det skaber for borger & virksomhed.

Case Fremtidens pacemaker

Casen omhandler SCAUTs app, som via en algoritme og data kan forudsige og alarmere en patient, inden ICD’en giver stød.

Case Success Clinic

Casen giver indblik i Success Clinics online værktøj, som ved hjælp af data kan forebygge lungebetændelse og redde liv.