INNO-X forløb styrker behovsdreven innovation

Den 16. november afholdt Copenhagen Healthtech Cluster og INNO-X Healthcare ”Clinical Value Creation” - et kompetenceforløb, der strækker sig over to dage. Forløbet sker på baggrund af en evidensbaseret innovationsuddannelse af sundheds- og plejepersonale fra INNO-X.

inno-x

Specialiserede test- og innovationsmiljøer i Greater Copenhagen skaber sundere patienter og bedre sundhedsløsninger. For at styrke den indsats inviterede CHC og INNO-X til kompetenceforløb, der metodisk udvikler den behovsdrevne innovation. Kompetenceforløbet indeholdt blandt andet værktøjer til at formulere og kvalificere behov samt konkrete redskaber, der sikrer et optimalt samarbejde med virksomheder om tidlige test og udvikling af nye sundhedsteknologiske løsninger. Alt det er samlet i forløbet Clinical Value Creation, som tager afsæt i INNO-X Healthcares tilgang til uddannelse og forskning.

INNO-X Healthcare skaber behovsdrevet og evidensbaseret innovation i sundhedssektoren ud fra metoder, der internationalt er afprøvet i praksis. Metoderne løser sundhedssektorens udfordringer gennem kreativ og løsningsbaseret tækning, der kan løse behov og skabe målbar værdi både på et organisatorisk og forretningsmæssigt niveau. Grundlaget for INNO-X Healthcares tilgang tager udspring i Stanford Universitets succesfulde Biodesign-program, D-Schools' design thinking-metode samt Berkeley Universitets Lean Launch Pad (LLP) program, som underviserne hos INNO-X Healthcare er uddannet til at undervise i.

Det handler om at kunne formulere sine behov

Onsdag den 16. november var første dag af kompetenceforløbet for de specialiserede test- og innovationsmiljøer. Dagen handlede om, hvordan Greater Copenhagens specialiserede test- og innovationsmiljøer formulerer de behov og praksisnære udfordringer, som miljøerne i samarbejde med virksomheder ønsker at teste og udvikle løsninger til.

Direktør for Business & Implementation i INNO-X Healthcare, Sys Zoffmann Glud, oplever, at der er for mange i sundhedsvæsenet, som vil løse problemer uden at have undersøgt behovet, og derfor får svært ved at formulere en egentlig problemstilling:

”Der er så mange, der antager i stedet for at undersøge, hvad behovet egentlig er for brugerne. Det skal vi finde ud af ved at observere brugerne. Vi skal ud og undersøge verden for at finde ud af, om vi nu også har et reelt problem. Behovet kommunikerer det potentiale, som kan opnås og tydeliggør, hvad det er man vil skabe. Groft sagt, kan man sige, at behovet er DNA’et i den gode idé og ’assumption is the mother of all fuck-ups," fortæller hun.

Problemstillinger er sjældent unikke

Martin Vesterby, direktør for Innovation & Research ved INNO-X og ortopædkirurg, fortæller, at der er et kæmpe potentiale for de praksisnære løsninger, der er udviklet i de specialiserede i test- og innovationsmiljøer, fordi der som oftest også er andre med det samme problem:

”’Uniqueness’ i sundhedsvæsnet er ganske, ganske sjældent. Der vil altid være nogle med præcis det samme problem, som også kunne tænke sig en løsning. Og netop derfor vil vi skabe miljøer, hvor man kan føle sig tryg til at skabe nye idéer og skabe netværk for vidensdeling, der styrker de innovative kompetencer hos de folk, som arbejder inden for sundhedsvæsenet.”

Til gavn for samfundet

Peter Juul Jensen, der er oversygeplejerske og en del af Udviklingshospital Bornholm, er en af dem, der deltager i kompetenceforløbet. Det gør han, fordi hospitalet oplever, at der er brug for værktøjer, som kan hjælpe med at kunne formulere behovene til aktører i forskellige sektorer:

”På Udviklingshospital Bornholm har vi unikke rammer for at arbejde på tværs af sektorer. Dette gør at vi har mulighed for at arbejde på nye måder, hvor vi sikrer at borgeren altid er i centrum og bliver inddraget i sit forløb. Der er enormt meget vi kan tage fat i og derfor kan det være en udfordring at blive helt skarp på problemstillingen og validere den mulige værdiskabelse inden vi påbegynder konkrete udviklingsindsatser. Dette har jeg i dag fået nogle konkrete redskaber til at arbejde med, som jeg fremover kan bruge til at sørge for at vores udvikling altid er forankret i reelle behov og at vores indsatser dermed skaber værdi for borgere, medarbejdere og i sidste ende samfundet.”

Anden dag af kompetenceforløbet finder sted onsdag den 7. december 2016. Her bliver der introduceret redskaber, som kan hjælpe med det konkrete virksomhedssamarbejde, der opstår som et resultat af behovsbeskrivelsen.