Data Redder Liv fremhævet som europæisk best practice i Bruxelles

Bedre anvendelse af sundhedsdata var et af hovedtemaerne på et internationalt symposium om digital sundhed i Bruxelles d. 3. december. Her var CHC inviteret med til at præsentere Data Redder Liv som europæisk best practice-initiativ.

Symposiet var arrangeret af European Health Telematics Association (EHTEL) og mere end 150 sundhedspolitiske ledere, virksomheder og organisationer fra hele Europa var samlet på konferencen.

Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) deltog som keynote i en temasession i samarbejde med den finske innovationsfond Sitra. Der blev sat fokus på igangværende initiativer for bedre anvendelse af sundhedsdata til forskning, udvikling og innovation med repræsentanter fra Danmark, Finland og Holland. Her præsenterede CHC 'Data Redder Liv' og initiativets tre fremsatte løsningsforslag på at tilgå sundhedsudfordringerne i Danmark.

Samme udfordringer på tværs af lande

Danmark er langt fremme, men lande som Finland, UK og Norge har også mange innovative og ambitiøse tiltag i støbeskeen på sundhedsdata-området. En væsentlig pointe på symposiet var, at man deler de samme udfordringer på tværs af landene, og at der arbejdes på mange af de samme løsningsforslag, herunder:

  • Lovgivning, som tillader brug af data til forskning og udvikling og etableringen af én samlet godkendelsesmyndighed til sundhedsdata (dog stadig i Parlamentet pga. stor sundhedsreform) / Finland
  • International markedsføring / Health-RI, Holland
  • Borger engagement / Farr Institute, UK
  • Datalandkort / RUT, Sverige  

Alle lande deler samme ønske om at bruge deres data på en bedre og mere fleksibel måde end i dag, og hvert land har forskellige styrker og tiltag, som man kan lære af og ikke mindst samarbejde omkring. CHC vil derfor i de kommende måneder analysere de initiativer, som er i gang i de øvrige europæiske lande og deres styrker og svagheder. Vi arbejder også på en international markedsføringskampagne af datalandkortet.

Hvad er EHTEL?

EHTEL (European Health Telematics Association) er en europæisk organisation, der samler organisationer og professionelle inden for digital sundhed. Symposiet giver indsigt i nyeste innovation og viden inden for brugerdrevne digitale sundhedsteknologier og services. Læs mere om symposiet her.