Data Redder Liv - implementering af løsninger

Data Redder Liv fase 2 er i fuld gang. Læs hvordan partnerskabet planlægger at omsætte løsningsforslag til konkrete initiativer.
Fra november 2017 til juni 2018 har Data Redder Liv partnerskabet løftet ansvaret for den danske sundhedsdataindsats og præsenteret tre løsningsforslag til bedre brug af sundhedsdata, som har fået en central placering i regeringens sundhedsdatastrategi.

I fase 2, som havde opstart primo september 2018 og kører indtil medio 2019, vil Data Redder Liv fokusere på yderligere at forbedre adgangen til- og brugen af danske sundhedsdata. Denne fase kommer til at handle om at omsætte de identificerede løsningsforslag til konkrete initiativer. 

Download Data Redder Liv-kommissorium:

Data Redder Liv-billede med knap