Innovative SMV’er får boost til udvikling af nye sundhedsløsninger

Strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution tilbyder SMV’er hjælp til samarbejde om test og udvikling af nye sundhedsløsninger.

De i alt 30 pladser er nu allerede optagede af 24 SMV’er der enten er i fuld gang eller har afsluttet forløbet. 

Projektet, der blev igangsat af Copenhagen Healthtech Cluster i august 2016, har haft stor succes med at rekruttere virksomheder til at indgå i innovationsforløb med videninstitutioner og testmiljøer. Gennem projektet får virksomhederne støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb i partnerskab med forskningsmiljøer på DTU, KU SUND og CBS.

Formålet er at igangsætte 30 innovationsforløb, som indebærer at en startup virksomhed og en forsker sættes sammen om at udvikle sundhedsteknologiske løsninger. På nuværende tidspunkt er der 24 underskrevne samarbejdsaftaler, hvor to af dem er i afsluttende fase og fem er helt afsluttede. Derudover startes yderligere fem samarbejder op i efteråret 2018. 

En af virksomhederne der har været igennem – og har afsluttet forløbet, er Drugstars – en app der hjælper kronisk syge med at huske deres medicin. Søren Skovlund, medstifter af Drugstars peger på, at app'en på baggrund af samarbejdet er blevet optimeret med nye funktionaliteter og udtaler: 

Copenhagen Healthtech Cluster har bidraget til vores virksomhed på en ekstremt positiv måde. De har bidraget med vigtige ressourcer og formidlet kontakt til eksperter inden for datametoder, som komplementerer vores egen forskning…

separator- Søren Skovlund |Medstifter af Drugstars

Sund vækst i regionen

Udover at sikre, at virksomhederne får lettere adgang til samarbejder med forskningsinstitutter og testmiljøer og dermed bedre mulighed for at udvikle markedsparate sundhedsløsninger, hjælper projektet også regionen med at løfte Sund Vækst-dagsordenen. Det gør vi ved  at sætte øget fokus på offentlige og private samspil om forskning og innovation og samtidigt forhindre at gode ideer og koncepter støder på grund ude i virksomhederne, fordi de mangler kapacitet, ressourcer og netværk i sundhedssektoren.

I projektet udvikles og afprøves nye metoder, der kan bringe SMV’er og universitetsforskere sammen om udviklingen af koncepter til produkter og services, der besvarer en potentiel efterspørgsel i sundheds- og omsorgssystemet.

Læs om to af de virksomheder der har været igennem – og har afsluttet forløbet nedenfor: 

Læs mere om CHS-projektet her.