Næste fase af Data Redder Liv starter nu

Den 29. august 2018 mødes partnerskabet bag Data Redder Liv for at planlægge næste fase af arbejdet med at sikre bedre vilkår for brug af sundhedsdata til sundhedsforskning og udvikling.

I de forgangne 10 måneder har vi i Data Redder Liv partnerskabet løftet ansvaret for den danske sundhedsindsats og skabt bemærkelsesværdige resultater”, fortæller direktør i Copenhagen Healthtech Cluster, Henning Langberg. Han refererer til regeringens sundhedsdatastrategi, der blev lanceret kort før sommerferien, hvor partnerskabets tre handlingsforslag er skrevet ind som en del af planen.

Partnerskabet er klar til at tage fat på arbejdet, der i den kommende tid vil have fokus på at understøtte implementeringen af de tre løsningsforslag, som blev fremlagt under stort fremmøde fra politikere, virksomheder og forskere den 8. maj 2018 i Børssalen. 

De tre konkrete forslag til indsatser, der skal sikre bedre brug af data, er:

  1. Etablering af et samlet Datalandkort, som giver overblik over, hvor man kan finde hvilke data.
  2. Etablering af én central Dataindgang, der kan hjælpe forskere og virksomheder med anvendelse af sundhedsdata.
  3. Udvikling af Datasandboxes, som muliggør en mere eksplorativ tilgang til data under høj sikkerhed.

Partnerskabet vil desuden: 

  • Gennemføre en juridisk analyse af de retlige rammer i Danmark med henblik på en bedre anvendelse af sundhedsdata. Formålet er at definere mulighederne inden for gældende lovgivning ift. at arbejde med fx Big Data analyser, personlig medicin, kunstig intelligens og udvikling af nye sundhedsteknologiske løsninger. 
  • Fortsætte med at kommunikere potentialerne ved bedre brug af sundhedsdata til gavn for patienter, borgere og samfund ved at være en aktiv stemme i den offentlige debat.

Er du interesseret i at være med i næste fase af Data Redder Liv, så kontakt Anne-Katrine Nielsen, som er projektleder for indsatsen. 

Læs alt om Data Redder Liv-indsatsen her.