Syntetiske data skal styrke forskning og innovation

Syntetiske data gør det muligt for forskere og sundhedsprofessionele at arbejde med sundhedsdata inden for den eksisterende lovgivning. Oplev finsk ekspert ved årlig sundhedskonference 13. november.

Norden har nogle af de bedste og mest integrerede sundhedsdata i verden.
Disse data kan anvendes til udvikling af personlig medicin og innovative sundhedsløsninger til gavn for patienter og samfund. Det kræver dog, at de er tilgængelige for forskere og sunhedsprofessionelle, hvilket en lang række lovmæssige, etiske og organisatoriske begrænsninger i øjeblikket udfordrer.

Syntetisk data er en ny metode, som gør det muligt at anvende sundhedsdata til udvikling og test af algoritmer og machine learning-modeller. Ved at konstruere syntetiske datasæt, der bevarer karakteristika fra rigtige data, er det muligt at arbejde med sundhedsdata, uden individer kan identificeres og inden for den eksisterende lovgivning på området.

Temasession ved sundhedskonference giver indblik i syntetiske data

Der er behov for robuste og transparente modeller til at generere syntetiske data og i Finland er de langt ift. disse metoder og modeller.

Ved vores årlige konference 'Sundhedsinnovation i fælleskab' i Mærsk Tårnet 13. november, har vi inviteret den finske dataekspert Arho Virkki til at give indsigt i metoden og inspiration ift., hvordan de i Finland arbejder med syntetiske data. Derudover vil Andreas Dam fra virksomheden DAMAN fortælle om forretningsmodeller og potentialer i at bruge syntetiske data fra et virksomhedsperspektiv. 

Temasessionen slutter af med en workshop , hvor deltagerne får mulighed for at drøfte potentialerne i anvendelse af syntetiske data i deres organisationer.

Se programmet for konferencen