Tilbageblik på Folkemødet 2018

Ved årets Folkemøde havde Copenhagen Healthtech Cluster særligt fokus på fremtidens Life Science og Data Redder Liv. Bedre brug af er data er nemlig altafgørende for at kunne tilbyde mere personlig behandling og en forudsætning for fremtidens sundhedsvæsen.

Folkemøde 2018 - Life Science debat 

Fremtidens Life Science revolution – er vi klar?

Solen stod højt på himlen og der var godt varmet op i det fyldte Greater Copenhagen telt, da vi fredag eftermiddag skød den første debat om Life Science anno 2050 i gang.
Forud havde Sara Gry Striegler fra Dansk Design Center sat scenen og præsenteret panelet og deltagerne for fire fremtidsscenarier anno 2050, som også blev bragt i spil i debatten om fremtidens sundhedsvæsen. 

Sammen med Greater Copenhagen, CIMT og Region Hovedstaden, havde vi samlet et panel der bestod af Torben Dalgaard (CIMT), Erik Jylling (Danske Regioner), Mads Jarner (Radiobotics), Michael Reibel (Corti), Mette Harbo (Københavns Kommune) og Henning Langberg (Copenhagen Healthtech Cluster).
Panelet  diskuterede, hvordan bedre brug af sundhedsdata kan fremme fremtidens Life Science industri og hvilke beslutninger vi skal træffe nu, hvis vi skal forme den rigtige sti mod fremtiden. 

AI-iværksætterne Radiobotics, der træner algoritmer i at analysere røntgenbilleder og stille mere præcise diagnoser og Corti, hvis algoritme kan opspore hjerteanfald ved første åndedrag i et 112-opkald bidrog begge med vigtige synspunkter i debatten og viste gode eksempler på, hvordan teknologi kan hjælpe sundhedssystemet og samtidig hvorfor, vi har brug for bedre adgang til sundhedsdata.

Data Redder Liv - lad os dog bruge dem!

Siden sidste års Folkemøde, har Copenhagen Healthtech Cluster skabt Data Redder Liv partnerskabet, hvis tre løsningsmodeller til bedre anvendelse af sundhedsdata netop er nævnt i regeringens nye sundhedsdataudspil. Der var derfor skabt grobund for en god og spændende debat om sundhedsdata, da et nyt panel trådte på scenen efter debatten om fremtidens Life Science. 

Panelet, der bestod af Gorm Greisen (Etisk Råd), Stinus Lindgreen (Region Hovedstaden/Radikale Venstre), Camilla Rathcke (Yngre Læger), Ditlev Moltke (IQVIA), Per Okkels (Sundhedsministeriet) og Henning Langberg, delte deres perspektiver på  anvendelse af data til innovation i sundhedsvæsenet og diskuterede, hvordan vi skal anvende data til at yde mere målrettet behandling og forebyggende indsatser i det danske sundhedsvæsen. 

Der var stor enighed omkring at Data Redder Liv - også blandt publikum der bl.a. havde fremmøde fra KOL-patient Ole Stangegaard på 84 år, der  er tilhænger af bedre af brug af data til telemedicin, som har reddet hans liv flere gange.

Begge debatter bekræftede os i, at vi allerede nu skal forme den rigtige sti mod fremtidens sundhedsvæsen og at sundhedsdata er fremtidens vækstmotor for Life Science.

Folkemøde 2018 - Data Redder Liv debat

Netværk og spiselige QR-koder

I teltet ved Allinge Havn, sluttede vi dagen af med et netværksarrangement, der gav lejlighed til at drøfte perspektiver med repræsentanter fra industrien, forskning og den politiske verden. Her bød vi sammen med Region Hovedstaden på øl, snacks og spiselige QR-koder ovenpå dagens debatter.

Deltagerne fik muligheden for at smage på fremtiden, da forskerholdet fra Farmakologi på Københavns Universitet viste, hvordan data og medicin smelter sammen og erstatter medicin med spiselige QR-koder. 

Folkemødet 2018 - Spiselig QR kode 

Copenhagen Healthtech Clusters formand, Jørgen Bardenfleth smager på fremtiden.