Bech-Bruun rapport: anbefalinger til juridiske rammer for brug af sundhedsdata

Ny rapport, udarbejdet af Bech-Bruun for Data Redder Liv, giver anbefalinger til, hvordan lovgivningen bedre kan understøtte et sundhedsvæsen drevet af data.

Rapporten, der blev præsenteret på Data Redder Liv-konferencen i Børssalen 16. maj, præsenterer resultaterne af en innovativ case-baseret juridisk analyse af Bech-Bruun i samarbejde med en lang række sundhedsfaglige specialister, virksomheder og organisationer.

Resultaterne er løbende kommenteret af medlemmer af partnerskabet Data Redder Liv og partnerskabets referencegruppe bestående af førende danske juridiske eksperter.

Er barrierer og udfordringer altid det samme?

I rapporten refererer 'barrierer' til såvel adfærd (fortolkning af), regler og lovgivning, der som udgangspunkt er sat som tilsigtede hindringer eller formålsbegrænsende foranstaltning.

Barrierer kan have forskellige formål, som kan ændres over tid. I en lang række tilfælde optræder barrierer som utilsigtede udfordringer hos ambitiøse, innovative og ikke mindst velmenende sundhedsfaglige specialister inden for såvel klinisk forskning, statistik, administrative forhold samt udvikling af sundhedsteknologier, behandlingsmetoder og medicin. Fælles for dem alle er, at de ved, at sundhedsdata gør en afgørende forskel i deres arbejde, i de resultater de skaber samt i forhold til de gevinster arbejdet bidrager med til det danske samfund.

Analysen fremstiller en række anbefalinger, hvis formål er at fremme og styrke, den måde vi arbejder med sundhedsdata på. Det skal gøres let, at gøre det rigtigt, når vi har brug for sundhedsdata. Derfor skal tilsigtede og formålsbegrænsende barrierer tilrettelægges og understøttes af:

  • Modernisering af lovgivning
  • Ensartet fortolkning af regler
  • Styrkelse af praksis og organisering

Download rapport

Læs rapporten 'Muligheder for at lempe juridiske barrierer for anvendelse af sundhedsdata'