Data Redder Liv Roadshow

Data Redder Liv-partnerskabet tager på tur rundt i Danmark og inviterer patienter, pårørende og alle interesserede borgere til debataften om fremtidens digitale sundhedsvæsen

Sundhedsdata spiller en vigtig rolle i udvikling af personlig medicin, kunstig intelligens og andre teknologier, der kan hjælpe med at skabe bedre og mere målrettet behandling og sammenhængende patientforløb.

I Danmark har vi nogle af verdens stærkeste datasæt på sundhedsområdet og dermed en fantastisk mulighed for at gå forrest med udvikling af ny medicin og sundhedsteknologi. Kom og bliv klogere på hvordan de danske sundhedsdata skaber værdi.

Første stop var Aarhus Universitetshospital den 18. november. 

Se hvad der var på programmet i Århus

Andet stop var Odense Universitetshospital den 29. januar 2020. 

Se hvad der var på programmet i Odense

Der på hospitalet, hvor smart brug af data skal komme patienterne til gode, inviterer vi en række eksperter i ’den varme hospitalsseng’ – mød lægen, patienten, politikeren og tech-direktøren og få deres bud på hvad vi kan opnå, hvis vi bliver bedre til at anvende de værdifulde danske sundhedsdata.

Samme program med regionalt tilpasset indhold vil blive afviklet i samarbejde med øvrige Universitetshospitaler i Aalborg, Køge og København.