Få plads på innovationsforløb for startups og SMV'er

Vi åbner nu op for 12 nye innovationsforløb. Se Neurescues erfaringer med innovationsforløbet her.

I strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services.

Se her hvordan innovationsforløbet har hjulpet Neurescue

Neurescue har udviklet en sundhedsteknologisk løsning, som kan hjælpe ofre for hjertestop og kraftige blødninger. Via CHS-projektet har Neurescue fået en forsker tilknyttet virksomheden. Hør deres erfaringer nedenfor.

Noget for din virksomhed?

Innovationsforløbene har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet. Vi har nu åbnet op for 12 nye virksomheder, som kan få støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden.

Læs mere her og kontakt projektleder Niels Roest på npr@copcap.com hvis det kunne være interessant for din virksomhed at deltage.