Finland vedtager lov om brug af sundhedsdata

Copenhagen Healthtech Cluster har et godt internationalt samarbejde med SITRA – Finlands svar på Innovationsfonden – som har stået for udviklingen af den ”one-stop-shop” ift. adgang til sundhedsdata, som det finske parlament nu har vedtaget.

Loven om brug af sundheds- og sociale data træder i kraft 1. april i år. 

Loven betyder, at man nu etablerer én indgang for forskere, som søger om adgang til de forskellige dataregistre fremfor, at forskere i dag skal søge flere forskellige steder for at få adgang.

Forskere og service-udvikleres arbejde bliver betydeligt mere effektivt, når ansøgningsprocessen er baseret på ”one-stop-shop”-princippet, hvor data fra flere forskellige kilder kan anvendes mere smidigt”, siger Antti Kivelä, der er direktør i SITRA.

Loven giver også mulighed for, at fx sundhedsdata vil kunne sammenkøres med sociale velfærdsdata i et sikkert sandkassemiljø og dermed give nye muligheder for forskning, statistik, undervisning, vidensbaseret ledelse, myndighedskontrol og udviklings- og innovationsprojekter.

Datasikkerheden er ligeledes styrket med loven, da alle data, der udleveres til forskning, vil være pseudonomiserede, anonymiserede eller i rent statistisk format. Den enkelte borgers data er dermed sikret i højere grad end tidligere.

Copenhagen Healthtech Cluster har et godt internationalt samarbejde med SITRA.

Vi er glade for de muligheder, den nye lov giver for forskningen i Finland. Det kommer både de finske patienter og det finske samfund som helhed til gode, samtidigt med at datasikkerheden for den enkelte er styrket.

...siger direktør i Copenhagen Healthtech Cluster, Henning Langberg og fortsætter:

”I Danmark arbejder Data Redder Liv initiativet ligeledes for en bedre brug af sundhedsdata. Én indgang til data er en løsning, som kan sikre, at vi bruger de unikke danske sundhedsdata mere effektivt i forskning og udvikling. Det er til gavn for patienterne, hvis vi etablerer én indgang til at søge om adgang til data. Men samtidigt ønsker vi en indgang kombineret med et servicekoncept. Vi skal sikre, at ansøgninger behandles efter et ensartet regelsæt og med frister for sagsbehandlingen. Det er afgørende, at dataadgang kun gives til relevante formål, men det vil være til gavn for alle, hvis kriterierne for adgang er kendt af alle på forhånd, og at ansøgere ved, hvornår de kan forvente at få svar på deres ansøgning.”

Vil du vide mere om Data Redder Liv?

Vil du vide mere om Data Redder Liv partnerskabet og vores arbejde med sundhedsdata, kan du klikke her.