Digital sundhed på Folkemødet 2019

Eksperterne efterspørger bedre brug af sundhedsdata til udvikling af ny teknologi og bedre behandling

Læger, patienter, faglige organisationer, virksomheder, politikere – alle var enige om, at vi skal sætte strøm til vores fælles intelligens: vores sundhedsdataregistre med hele befolkningens sygdomshistorik igennem et halvt århundrede!

Ny teknologi kan overskue enorme datamængder og finde mønstre, som intet menneske kan. Vi skal udnytte muligheden for at skabe et digitalt sundhedsvæsen, der kan understøtte lægen og sikre patienter den klogeste og bedste behandling. 

Men hvordan sikrer, vi at det sker i morgen? 

Få indblik i stemningen på Folkemødet og hør eksperternes ønsker til den nye sundhedsminister

 

Det blev sagt om digital sundhed på Folkemødet 2019: 

Henning Langberg, Direktør, Data Redder Liv:
”Vi har forudsætningerne og talentet i Danmark, men vi mangler systemerne. Data ligger fordelt på flere hundrede forskellige registre, der ikke taler sammen. Det bremser den udvikling, som lige nu foregår med lynets hast andre steder i verden.”

Stephen Alstrup, Professor i Big Data & Algoritmer, Københavns Universitet:
”Teknologien udvikles hurtigere end den politiske regulering kan følge med” Der er et kæmpe behov for oplysning om brug af data og kunstig intelligens i sundhed.”

” Vil du helst møde læge (A) der bruger uddannelse, erfaring og leksikon eller læge (B) der gør som (A) men også bruger kunstig intelligens til at se på data fra tidligere patientjournaler til at finde mønstre og symptomer, der matcher?”

Frederik Knud Nielsen, Clinical Research Medical Advisor, Novartis:
” Alt for mange forskningsprojekter i sundhed går tabt, fordi man ikke kan overskue dataindsamlingsprocessen. Man bruger op til et år på at få tilladelse til data.”

“Vi kan tale de svage patientgruppers sag via data. Vi kan se, hvem der ikke får den rette behandling.”

Anders Krog Vistisen, Næstformand, Yngre Læger:
” Vi er i stenalderen hvad angår IT i store dele af sundhedsvæsenet.”

Niels Ulrich Holm, Næstformand, Praktiserende Lægers Organisation (PLO):
”Vi har oldgamle IT-systemer ude i praksis. Selvfølgelig vil læger gerne dele data og bruge kunstig intelligens og andre teknologier, der kan understøtte den bedste behandling til patienterne”

”Men jeg skal betale 5% af min omsætning i bøde, hvis jeg overskrider reglerne. Giv os en knap, som patienten kan trykke på, hvor der står: Jeg vil gerne dele mine sundhedsdata. Vi kan jo ikke gøre det, når loven ikke tillader det.” 

Birthe Lemley, Formand, Kræft i Underlivet (KIU):
” En læge ser en patient med æggestokkekræft hvert 6.år og har derfor vanskeligt ved at stille diagnosen. Konsekvensen er, at alt for mange bliver diagnosticeret for sent og dør af sygdommen. Hvis man sammenkørte data fra alle disse kvinder og brugte kunstig intelligens til at finde mønstre, kunne man måske blive klogere på sygdommen og bedre til at diagnosticere og behandle inden det er for sent.”

Christina Frøslev Friis, Næstformand, Lægeforeningen:
“Vi overfortolker lovgivningen i Danmark og ender med at arbejde i en bankboks.”

Kenneth Mikkelsen, General Manager, IQVIA:
”Sikkerhedsproblematikken om personfølsomme data skaber bureaukratiet, men der findes teknologi i dag til at håndtere det.”  

Annette Tønnes Pedersen, Overlæge, Rigshospitalet:
”Vores helbredsdata er et fælles anliggende. Hvis vi deler data med hinanden, kommer det os alle til gode.”

Morten Freil, Direktør, Danske Patienter:
”Over 400.000 har været inde og tjekke deres blodprøvesvar på sundhed.dk. Det vidner om patienternes interesse for indblik og adgang til sundhedsdata.”

Annemarie Knigge (S), Regionrådsmedlem, Formand for Udvalget for sygehusenes behandlingstilbud:
”Adgangen til sundhedsdata skal ensrettes på tværs af de fem regioner.”