Life science-industrien er vores vækstmotor - værn om den

Fremtidens gennembrud i behandling ligger i bedre brug af data. Og vækstpotentialet er stort for patienter og samfund. Men der skal handles nu. Læs kronik af Henning Langberg, bragt i Børsen 19. august 2019.

De senere år har life science industrien været vækstmotoren i dansk erhvervsliv, og har over de seneste 8 år har præsteret en værditilvækst på 88 procent. Hvert år bidrager industrien med 15 mia kroner til det danske samfund i skatter. Ny og bedre medicin udvikles af private virksomheder, og det kommer det danske samfund til gode, når virksomhederne kan samarbejde med det offentlige forskningsmiljø og udvikle ny medicin i Danmark frem for i udlandet.
Men en ny rapport viser, at succesen er truet. For andre lande arbejder målrettet på at forbedre muligheden for forskning, og det vil kunne trække forskning væk fra Danmark. Den gode nyhed er, at Danmark fortsat kan nå at handle. Det kræver bare, at der handles nu. Nøgleordene er effektiv anvendelse af sundhedsdata.

Data i verdensklasse 

Danske sundhedsdata er i verdensklasse. Vi har i Danmark en lang tradition for at indsamle data af meget høj kvalitet. Vi har således data, der rækker mindst tre generationer tilbage. Samtidigt har vi i kraft af CPR-registret mulighed for at følge hvert enkelt individ lige siden registrets oprettelse i 1968. For alle, der er født siden da, vil der være mulighed for at følge sundhedstilstanden over et helt liv. 
 
I hele life science industrien er der gang i en omstilling, hvor udvikling i fremtiden i massiv grad vil være drevet af og afhængig af data. Det giver sig selv, at det gør de danske højkvalitetsdata til en attraktiv ressource.

Udfordringen er, at de danske sundhedsdata er samlet i mere end 160 forskellige offentlige registre, og at der mangler både overblik over hvilke data, der findes hvor, og klarhed over hvilke kriterier, der afgør, om en ansøger kan få adgang til data. Mange relevante projekter iværksættes ikke, simpelthen fordi ressourceforbruget med at skaffe adgang til data gør, at forskerne er nødt til at begrænse sig mere end ideelt.

Behov for bedre overblik

En ny analyse fra Deloitte har undersøgt, hvilken samfundsmæssig værdi en bedre adgang til data vil have. Analysen viser, at en række sammenlignelige lande nu har sat gang i en proces for at forbedre adgangen til og brugen af sundhedsdata med henblik på at skabe betingelserne for at tiltrække mere og bedre forskning. Analysen slår fast, at en bedre dataadgang vil kunne understøtte alle faser af lægemiddeludviklingen; både udvikling og opfølgningsstudier. Samtidigt vil en bedre brug af data sætte turbo på udviklingen af personlig medicin. Med udvikling af personlig medicin, vil behandlingen af den enkelte i langt højere grad kunne skræddersys på baggrund af konkret viden, og tillade behandling af langt flere langt bedre.

Der bør derfor skabes mulighed for et større overblik over de danske sundhedsdatabaser og en mere gennemsigtig og strømlinet sagsbehandling, når der ansøges om adgang til data. 
Der bør desuden gives mulighed for, at sundhedsdata kan bruges til eksplorativ forskning. I dag må data kun anvendes til at teste allerede opstillede hypoteser. Fremtidens gennembrud i den medicinske forskning ligger i høj grad ved at bruge den overlegne regne- og monitoreringskraft, som moderne teknologi og kunstig intelligens giver os. Men det kræver, at vi har nogle data at fodre computerne med.

Analysen fra Deloitte viser entydigt, at hvis der gives bedre adgang til de danske sundhedsdata, så vil de allerede tilstedeværende life science virksomheder øge deres aktivitet i Danmark, og det vil blive attraktivt for andre virksomheder også at placere forskningsaktivitet her. 

Det offentlige udvikler ikke ny medicin – det gør medicinalbranchen. Derimod er det offentlige rigtigt gode til at lave opfølgende forskning. Vi skal derfor have smidiggjort brugen af danske sundhedsdata, så det allerede eksisterende samarbejde mellem offentlige og private aktører om at udvikle og teste ny medicin og nye behandlingsmetoder kan styrkes. 

Der skal handles nu

Vi har nu dokumentation for, at bedre overblik over, bedre adgang til og bedre brug af de danske sundhedsdata vil føre til endnu større vækst indenfor life science. Samtidigt har vi også fået dokumenteret sort på hvidt, at hvis ikke vi gør noget nu, så risikerer vi at tabe en del af den nuværende forskningsaktivitet til andre lande, der netop handler for at bruge deres data bedre. Det vil være til skade både for dansk erhvervsliv, de offentlige finanser og for borgerne, der som patienter også høster frugten af, at privat medicinsk og behandlingsmæssig forskning finder sted i samarbejde med danske universitetshospitaler.

Det er afgørende, at regeringen nu sætter gang i en proces for at smidiggøre brugen af de danske sundhedsdata. Bedre brug af sundhedsdata redder liv, og bedre adgang til sundhedsdata for også privat forskning skaber vækst, viden og velstand for det danske samfund. 

Hvad venter vi på?

Læs kronik, bragt i Børsen 19. august 2019