Næste trin for nordisk samarbejde om sundhedsdata

Den 4. november samlede vi Nordens største kapaciteter inden for sundhedsdata for at kick-starte et samarbejde om overblik og anvendelse af data på tværs af de nordiske lande.

Til eventet 'Nordic Health Data - How do we collaborate on mapping metadata?' ​d. 4. november i Industriens Hus, kickstartede vi samarbejdet mellem Nordic Innovation, svenske Swelife, Direktoratet for e-helse i Norge, den finske innovationsfond Sitra, det nationale institut for sundhed og velfærd i Finland og Copenhagen Healthtech Cluster.

Visionen med samarbejdet er, at gøre Norden til det mest attraktive sted i verden, at udvikle ny medicin og teknologi til gavn for borgere og samfund.

Tre konkrete anbefalinger

På baggrund af eventet udsprang tre konkrete anbefalinger til det fremtidige arbejde: 

  • Etablering af en samlet landing page for de nordiske datalandkort
  • Etablering af et nordisk forum for erfaringsudveksling på sundhedsdataområdet
  • Udvikling af et proof of concept, som viser værdien af at kombinere sundhedsdata på tværs af de nordiske lande

Vi har samlet konklusioner fra dagen og næste trin for samarbejdet i reportagen nedenfor. 

Download reportage:

Nordic Health Data - How do we collaborate on mapping metadata thumbnail

Få et tilbageblik i filmen fra eventet: