Nyt samarbejde vil skabe bedre overblik over nordiske sundhedsdata

I Norden har vi unikke sundhedsdata, og samtidig står vi over for mange af de samme udfordringer, når det kommer til at bringe dem i anvendelse.

Derfor har Copenhagen Healthtech Cluster igangsat et nordisk samarbejde med Nordic Innovation, svenske SWElife, Direktoratet for e-helse i Norge, den finske innovationsfond Sitra og det nationale institut for sundhed og velfærd i Finland.

Nordisk styrkeposition

De nordiske lande er verdensførende i indsamling og anvendelse af sundhedsdata. Formår vi at udnytte vores styrkeposition, kan vi blive verdensførende i forskning og udvikling af ny sundhedsteknologi og medicin. Og vi er allerede i gang med at skabe bedre overblik. Blandt andet har Norge, Sverige, Finland og Danmark udviklet nationale datalandkort, som giver overblik over, hvor registerdata er placeret, og hvordan man søger om adgang til dem. 

Arbejdet er med andre ord i gang, men det er ikke uden udfordringer. Faktisk oplever vi mange af de samme udfordringer på tværs af de nordiske lande, og derfor har Copenhagen Healthtech Cluster taget initiativ til et nyt nordisk samarbejde. Målet er, at vi med et samarbejde i Norden kan lære af hinandens fremskridt og udfordringer og dermed blive bedre til at udvikle og promovere nordiske sundhedsdata internationalt. 

Kickoff på nordisk samarbejde om datalandkort

For at igangsætte det nordiske samarbejde, afholder partnerskabet eventet ’Nordic Health Data – How do we collaborate on metadata catalogues?’ d. 4. november i Industriens Hus. Eventet sætter fokus på de nordiske datalandkort, og hvordan vi kan samarbejde om at videreudvikle dem, så adgangen til sundhedsdata smidiggøres. 

Eventet skal bl.a. gøre os klogere på:

  • De nordiske og europæiske styrker på sundhedsdataområdet
  • Landenes erfaringer med at skabe overblik over sundhedsdata
  • Hvordan sundhedsdata skal klassificeres og præsenteres på datalandkort

Det er en klar målsætning for eventet at etablere konkrete handleplaner, så vi kan rykke ind i næste fase. Med en fælles nordisk indsats på sundhedsdataområdet og en fælles markedsføring af Nordens unikke sundhedsdata, vil vi have muligheden for at stå forrest i den globale konkurrence om forskningsinvesteringer.

Vil du vide mere? 

Hvis du vil vide mere om det nordiske samarbejde eller er interesseret i at deltage i eventet, kan du kontakte Business Development Manager, Anne-Katrine Nielsen på akn@copcap.com