Sundhedsdata til gavn for danske patienter

24. januar kickstartede vi samarbejdet med patientforeninger i Data Redder Liv. Repræsentanter fra mere end 12 patientforeninger deltog, da vi inviterede til inspirationsdag om sundhedsdata.

Inspirationsdagen bestod af et miks af oplæg og en workshop, hvor patientforeninger delte erfaringer og ønsker til anvendelse af sundhedsdata.

Download rapport, der samler oplæg og indsigter fra dagen:

Rapport: Sundhedsdata til gavn for danske patienter

Få et indblik i inspirationsdagen for patientforeninger d. 24. januar 2019.