National sundhedsklynge for life science og velfærdsteknologi

Survey peger på 10 fokusområder i ny national sundhedsklynge.

Som et led i regeringens strategi for erhvervsfremme, samles alle regionale klyngeaktiviteter i nationale enheder i løbet af 2020. Det gælder også for life science og velfærdsteknologi, hvor flere aktører lige nu arbejder sammen om at konsolidere de regionale indsatser i én national sundhedsklynge.

For at sikre, at den nationale klynge bringer værdi for erhvervsliv, universiteter, kommuner, regioner og øvrige aktører i det danske sundhedsinnovations-landskab, har vi foretaget en undersøgelse blandt disse aktører om deres behov og ønsker til den nye nationale klynge.
 

Næsten 500 respondenter har deltaget i undersøgelsen. De peger på 10 områder, der er vigtige at varetage i den nye national sundhedsklynge.  

10 fokusområder

Læs om de 10 fokusområder, der er størst efterspørgsel på her.

National sundhedsklynge_logoer 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU_Logoer