Data Redder Liv fremhævet i ny rapport om datadeling

Ny tysk rapport om datadeling i sundhedsvæsenet udarbejdet af Pfizer og Berlin Lab, fremhæver Data Redder Liv som eneste udenlandske case.

Datadeling i sundhedsvæsnet: Muligheder, udfordringer og fremtidspotentiale – sådan lyder overskriften på Pfizer og Berlin Labs seneste samarbejde om deling og anvendelse af sundhedsdata.

Rapporten er resultatet af to intensive workshops med forskere og sundhedsfaglige specialister i Tyskland, der havde det formål at udveksle erfaringer og meninger om datadeling, datadonation og anvendelse af sundhedsdata, samt de etiske og juridiske muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen.

Data Redder Liv som udenlandsk case

Selvom rapporten primært består af tyske cases, er der også fundet plads til en enkelt udenlandsk case om Data Redder Liv-partnerskabets indsats for bedre adgang og anvendelse af sundhedsdata. 

Som det også er tilfældet i Danmark og de øvrige nordiske lande ønsker man i Tyskland at sætte fokus på:

  • En struktureret og fokuseret offentlig debat om datadeling og anvendelse af sundhedsdata
  • Sikkerhed for datakvalitet og anvendelsesområder
  • Bedre og mere tilgængelig infrastruktur til datadeling
  • Oprettelse af sikre og robuste datamiljøer samt klare retningslinjer for deling og anvendelse af sundhedsdata

Læs rapporten her og den specifikke case om Data Redder Liv på s. 31.