Fokus på sundhedsdata i den nye nationale sundhedsklynge

D. 28. april afholdt vi dialogmøde med Data Redder Livs partnerkreds omkring sundhedsdata i fremtidens nationale klyngeorganisation for life science og velfærdsteknologi.

I løbet af 2020 sammenlægges de regionale sundhedsklynger i Danmark med det formål at etablere en ny national klynge inden for life science og velfærdsteknologi i Danmark.

Vi er netop nu i gang med at beskrive klyngens formål, organisering og indsatser, hvor bl.a. videnbro og sundhedsdata bliver bærende elementer.

For at inddrage life science aktørerne i udformningen af den nye klynge, afholdt vi d. 28. april et virtuelt dialogmåde med Data Redder Livs partnerkreds. Formålet var at trykprøve den nationale klyngeorganisations aktiviteter på sundhedsdataområdet blandt Data Redder Livs partnere. 

Data Redder Livs arbejde fortsætter

Der var bred enighed om, at Data Redder Livs vigtige arbejde for bedre anvendelse af sundhedsdata skal fortsætte, og at det bliver en styrke med yderligere national udbredelse.

Partnerskabet pointerede, at den nye klyngeorganisation kan og bør løfte den juridiske del og bidrage til en professionalisering af sagsbehandling og rådgivning af virksomheder og forskere.

Samtidig bør klyngeorganisationen fortsat varetage den kommunikative indsats ift. at formidle gevinster og muligheder ved bedre anvendelse af sundhedsdata samt skabe dialog med beslutningstagere inden for life science og sundhedsdata.

Læs mere om den nye nationale sundhedsklynge's 10 arbejdsområder her. 

Data Redder Liv partnerskabet

Data Redder Liv fase 3 - logofrise