ExSeed gør det muligt at teste sædkvalitet hjemmefra

Virksomheden ExSeed har udviklet et analyseapparat, der ved brug af kunstig intelligens gør det muligt at måle ens sædkvalitet via en smartphone.

Der er ofte et tabu forbundet med mandlige fertilitetsproblemer. For at bryde tabuet og skabe opmærksomhed omkring det, har ExSeed udviklet en løsning, der gør det muligt at teste sin sædkvalitet hjemmefra. Løsningen gør det både mere komfortabelt for brugeren og samtidig sparer det sundhedsvæsenet for kritisk tid.

ExSeeds løsning består af et analyseapparat og en app, der i samspil med hinanden vurderer, hvor mange motile sædceller, der er i prøven. Vurderes det at antallet af motile sædceller er lavt, tilbyder ExSeeds app et personaliseret livstilsprogram, der giver forslag til, hvordan brugeren kan ændre livsstil så sædkvaliteten øges. 

ExSeeds hjemmesædtest kan allerede købes flere steder og medfølger 2 eller 5 prøve-kits.

Innovationsforløb

I forbindelse med ExSeeds konstante forsøg på at optimere deres teknologi, har de opstartet et innovationsforløb igennem strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS).
Her har ExSeed fået tilknyttet forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, der bl.a. skal undersøge om spektrometri kan anvendes til at udvinde yderligere information fra sædprøver.

"Projektet med DTU gør det muligt for os at udvikle vores mikroskopi teknologi. Samarbejdet åbner muligheden for at se egenskaber i sædceller som man ikke tidligere har haft mulighed for at undersøge.”

Besøg ExSeed på deres LinkedIn her og læs mere på deres hjemmeside her.

Noget for din virksomhed?

I Copenhagen Healthtech Solutions får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med viden institutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services. 

Innovationsforløbene har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet. 

Læs mere her og kontakt projektleder Niels Roest på nur@copcap.com hvis det kunne være interessant for din virksomhed at deltage.