Grunden er lagt til den nationale klynge Danish Life Science Cluster

Den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi er på vej til at blive en realitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop bevilget de 21 mio. som skal være med til at danne fundament for klyngens aktiviteter.

Med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet er det økonomiske fundament nu på plads til den nationale klynge for life science og velfærdsteknologi, som får navnet Danish Life Science Cluster.

Klyngen skal fungere fra 1. januar 2021, hvor Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) vil blive fusioneret ind, og repræsentanter fra organisationerne bag ansøgningen ser frem til de kommende måneders arbejde med at etablere klyngen.

''Det er et meget positivt resultat af en lang og vanskelig proces. Vi har arbejdet målrettet og hårdt på at komme hertil så vi er utrolig glade for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet støtter den nationale klynge. Opbakningen fra ministeriet er helt centralt for klyngens etablering og ønske om at knytte forskning, erhverv, teknologi og sundhed tættere sammen'', siger Thomas Rosenfeldt, Copenhagen Healthtech Cluster.

Hele branchen er samlet om ny klynge

I Danish Life Science Cluster er det lykkedes 26 aktører i hele landet at samle sig om én ansøgning om at danne klyngen. Danish Life Science Cluster vil have fokus på det brede offentlige private samarbejde på tværs af virksomheder, vidensinstitutioner, sundhedsvæsen og plejesektor. 
Den nye nationale klyngeorganisation skal skabe erhvervsfremme, og både nye og eksisterende virksomheder skal involvere sig i aktiviteterne og vil kunne drage nytte af evidens, viden og erfaringer fra sundhedssektoren og fra forskningen.

Klyngen får hovedsæde i København og regionale kontorer i Odense, Aarhus og Aalborg.

Afventer endnu en pulje

De offentlige midler til Danmarks nye superklynger er delt i to – en pulje kommer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og den anden pulje bevilges af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Parterne bag Danish Life Science Cluster forventer svar på ansøgningen om den sidste pulje i uge i 41.

Fakta: 

Bag Danish Life Science Cluster står: 
Welfare Tech, Medtech Innovation Consortium (MTIC), Life Science Innovation (LSI), Copenhagen Healthtech Cluster (CHC), Danish Healthtech og Biopeople, Københavns Universitet, DTU, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, FORCE Technology, Bioneer, Alexandra Institute, Teknologisk Institut, DHI, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Lif, Medicoindustrien, Dansk Biotek, Danish Care, Dansk Erhverv og Dansk Industri.

For yderligere oplysninger om Danish Life Science Cluster, kontakt:

Thomas Rosenfeldt, Head of Copenhagen Healthtech Cluster på tro@copcap.com