Henning Langberg er ny Innovationschef på Rigshospitalet

Henning Langberg fratræder sin stilling som direktør i Copenhagen Healthtech Cluster efter tre år med et stærkt fokus på at samle private og offentlige interesser om bedre anvendelse af sundhedsdata.

De sidste tre år har Henning Langberg stået i spidsen for Copenhagen Healthtech Cluster og partnerskabet Data Redder Liv. Organisationen har et stærkt fokus på anvendelse af sundhedsdata til udvikling af kunstig intelligens, ny medicin, bedre behandling og beslutningsstøtte til det kliniske miljø. Nu skal han så udmønte de innovative idéer i en nyinnovationsenhed på Rigshospitalet.

”Jeg glæder mig meget til at bygge videre på den fantastiske indsats, vi har skabt med Data Redder Liv-partnerskabet. Jeg er stolt over, at vi har bragt det offentlige og private tættere sammen og givet industrien en stemme i forhold til brug af sundhedsdata og udvikling af nye sundhedsløsninger," siger Henning Langberg. 

Henning Langberg skal være med til at fremme innovation på Rigshospitalet ved at skabe samarbejde mellem offentlige og private aktører om produktudvikling og afprøvning af nye sundhedsløsninger. Kommercialisering af forskningsresultater er ligeledes en vigtig dimension i indsatsen.

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har kunnet tiltrække en innovationschef, der har stor erfaring med at arbejde i et stærkt, innovativt miljø, og som hurtigt kan skabe de relationer, internt og eksternt, der er nødvendige for et videre løft af innovationen på Rigshospitalet," siger Per Christiansen, Hospitalsdirektør på Rigshospitalet.

Henning Langberg starter i den nye rolle på Rigshospitalet den 1. april 2020, men vil fortsætte sine forpligtelser, som direktør i Copenhagen Healthtech Cluster og Data Redder Liv, frem til sommeren 2020.