Online platform skal forebygge ensomhed blandt ældre

Hver femte ældre over 65 år føler sig ensom. Det vil den danske virksomhed Boblberg forebygge med deres online platform, der giver borgere mulighed for at finde nye fællesskaber og skabe nye relationer.

Den danske virksomhed Boblberg har udviklet en online platform, Boblberg.dk, hvor borgere i danske kommuner kan finde nye fællesskaber og skabe nye relationer- og dermed forebygge ensomhed.

Boblberg vandt i 2019 Fællesskabsprisen og har nu samarbejde med mere end 35 kommuner. Virksomheden har netop rundet 260.000 medlemmer på platformen.

Innovationsforløb

Via strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) fik Boblberg tilknyttet forskere fra Københavns Universitet, som har givet Boblberg en dybere indsigt i, hvordan borgere og kommuner bruger virksomhedens online platform til at forebygge ensomhed, samt en række anbefalinger til, hvordan de kan videreudvikle deres platform, kommunesamarbejde og branding.

Få Boblbergs erfaringer med innovationsforløbet

Noget for din virksomhed?

I Copenhagen Healthtech Solutions får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services. 

Innovationsforløbene har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet. Vi har få pladser tilbage i forløbet, hvor virksomheder kan få støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden.

Læs mere her og kontakt projektleder Niels Roest på npr@copcap.com hvis det kunne være interessant for din virksomhed at deltage.