Startup vil forbedre behandling hos astmapatienter

Startup’en Sonohaler har udviklet en løsning, der ved hjælp af kunstig intelligens skal forbedre behandlingen af astmapatienter.

For mange astmapatienter kan det være svært at dosere deres medicin korrekt. Det kræver koordinering af flere teknikker og udelades bare én af dem, kan op til halvdelen af medicinen ikke nå ned i lungerne.

Sonohaler har udviklet et inhalator-tilbehør og en app, som gør det nemt for brugeren at behandle sin astma få kontrol over sit lungehelbred. 

Appen hjælper brugerne med at koordinere alle teknikkerne, få overblik over deres medicinforbrug, samt følge med i forbedringen i deres lungefunktion. Samtidig hjælper løsningen også astmalæger med at følge med i patienternes astmaforløb ved fjernmonitorering. 

Sonohalers teknologi er baseret på lyd. En algoritme forbinder appen og tilbehøret, der fungerer som en fløjte ved inhalation af astmamedicinen. Ved hjælp af kunstig intelligens kan forskellige parametre ekstraheres fra lyden og omsættes til værdifuld information for brugeren og deres læge. 

Innovationsforløb

Via strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS), har Sonohaler nu fået tilknyttet forskere fra Danmarks Tekniske Universitet, der gør det muligt for startup’en at arbejde tæt sammen med en specialist i signalbehandling omkring udvikling og optimering af teknologien.

’’Vores samarbejdspartner fra DTU har allerede på kort tid bragt stor gavn ift. optimering af teknologien. Hans viden og kompetencer inden for den nyeste teknologi og forskning, samt fælles sparring, har accelereret udviklingen og givet os nye perspektiver at arbejde med.’’

Besøg Sonohaler på deres LinkedIn her og læs mere på deres hjemmeside her.

Noget for din virksomhed?

I Copenhagen Healthtech Solutions får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med viden institutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services. 

Innovationsforløbene har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet. 

Vi har få pladser tilbage i forløbet. Læs mere her og kontakt projektleder Niels Roest på npr@copcap.com hvis det kunne være interessant for din virksomhed at deltage.