Udvikling af det første system til automatiseret metaaanalyse

Medicinsk behandling af patienter er typisk baseret på metaanalyser, som tager mindst et halvt år. Derfor har Pharma Evidence udviklet et system til automatiseret metaanalyse til gavn for patienter.

Medicinsk behandling af patienter er typisk baseret på metaanalyser, som samler al videnskabelig evidens om effekt og bivirkninger ved forskellige behandlingsmuligheder. Det tager mindst et halvt år at lave en metaanalyse, og den bliver hurtigt forældet.

Derfor satte Pharma Evidence sig for at udvikle et system, der automatisk indsamler og løbende laver metaanalyse af alle relevante publicerede medicinske studier – til gavn for deres kunder og for patienterne.

Innovationsforløb

Via strukturfondsprojektet Copenhagen Healthtech Solution (CHS) fik Pharma Evidence tilknyttet to forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og sammen har de udviklet et system, som ved hjælp af kunstig intelligens automatisk indsamler data og laver metaanalyser af publicerede medicinske studier.

Få Pharma Evidences erfaringer med innovationsforløbet

Noget for din virksomhed?

I Copenhagen Healthtech Solutions får 35 små og mellemstore sundhedsteknologiske virksomheder støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden i målrettede innovationsforløb. Virksomhederne bringes sammen med videninstitutioner og testmiljøer for at udvikle nye produkter eller services. 

Innovationsforløbene har til formål at øge antallet af nye innovative virksomheder i Region Hovedstaden inden for sundheds- og velfærdsområdet. Vi har få pladser tilbage i forløbet, hvor virksomheder kan få støtte til at videreudvikle et koncept eller et produkt gennem forsknings- og praksisbaseret viden.

Læs mere her og kontakt projektleder Niels Roest på npr@copcap.com hvis det kunne være interessant for din virksomhed at deltage.